Inici Economia i Treball Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació

Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació

Primeres passes per a definir l’estratègia territorial Mataró-Maresme en el nou model de Concertació Territorial de les Polítiques Actives d’Ocupació amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Després de l’aprovació per part del Govern de la Generalitat de la subscripció de l’acord marc per impulsar les polítiques actives d’ocupació a Catalunya mitjançant la concertació territorial, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme han iniciat un procés de reflexió conjunt per definir el posicionament del territori davant del nou model de gestió d’aquestes polítiques.

L’objectiu de la concertació territorial és que el agents que lideren les polítiques d’ocupació a cada territori (serveis locals d’ocupació, consell comarcal, oficines de treball, agents socials i econòmics i d’altres) hauran d’identificar conjuntament les necessitats i, de manera consensuada, determinar una estratègia única que inclogui els objectius, els serveis, els programes i les accions que són prioritàries per poder dur-les a terme de forma coordinada i integrada.

L’àmbit territorial de referència és la comarca però també es pot aplicar en municipis de més de 50.000 habitants amb una realitat econòmica i ocupacional diferenciada. És per això que, donat el pes i les especificats de l’Ajuntament de Mataró en matèries ocupacionals a través de la comissió executiva del Consell Econòmic i Social de la ciutat, i el Consell Comarcal Maresme, a través de laComissió Executiva de l’Acord de Concertació Territorial del Maresme,han començat converses i establert punts en comú per definir el full de ruta, analitzar i determinar la viabilitat d’aquest nou model de desplegament de les accions de suport a l’ocupació a la comarca, així com les possibilitats i calendaris d’implementació.

En la primera reunió entre aquests dos ens es va acordar abordar de forma conjunta i coordinada aquest nou repte ocupacional per tal de definir una única estratègia pel territori que reculli les especificitats i línies d’acció pròpies de Mataró, capital i únic municipi de més de 50.000 habitants de la comarca, així com les de la resta del Maresme.

Aquest nou model, que té per objectiu impulsar la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació i implementar el model de desplegament de les estratègies territorials adaptades a les característiques i necessitats del territori, és fruit de l’acord entre el departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, els sindicats CCOO i UGT, Foment del Treball i PIMEC, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

L’acord també significa un canvi en el model d’implementació de les polítiques actives d’ocupació per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) atès que, a partir de la seva aplicació, seran les entitats dels territoris que optin i siguin reconeguts per formar part d’aquest nou sistema de concertació, les que concertaran i lideraran les estratègies territorials.

Acord de Concertació per reactivar l’economia del Maresme

Consell Comarcal, patronals i sindicats han signat l’Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del Maresme que té com a objectiu treballar de forma conjunta i consensuada per millorar l’ocupació i la competitivitat econòmica de la comarca.

L’Acord, aprovat pel Consell Comarcal en el darrer Ple, parteix de la necessitat de definir polítiques i línies d’actuació que frenin la pèrdua de llocs de treball i reactivin el teixit empresarial, fortament castigat per la crisi econòmica de la COVID-19.

La xifra de persones aturades al Maresme supera les 31.000 i no ha parat de crèixer els darrers mesos amb increments interanuals que superen el 25%. D’altra banda, en termes acumulats, en el període març-desembre es van resoldre un total de 7.009 Expedients de regulació de l’ocupació d’empreses amb la seu social a la comarca afectant un total de 44.144 persones treballadores.

L’Acord subscrit amb els principals agents socials i econòmics vol impulsar mesures que ajudin el teixit empresarial a remuntar aquesta situació a partir de polítiques i accions amb visió de futur que, a grans trets, passen pel reforç de tots els sectors econòmics amb estratègies d’innovació, sostenibilitat i dels valors socials i ambientals que comporta l’economia circular.

El document l’han signat avui el president del Consell Comarcal Damià del Clot; la , presidenta de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) Roser Moré; el president de la Delegació del Maresme-Barcelonès nord de la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) Joan Pera; el secretari comarcal de Comissions Obreres (CCOO) al Maresme, al Vallès i a Osona Gonzalo Plata; i el secretari comarcal del Maresme de la Unió General de Treballadors (UGT) Lluis Torrents.

7 línies estratègiques

  • LÍNIA 1: Polítiques per al desenvolupament i la reindustrialització del territori

Establir una estratègia industrial per incrementar el pes actual del sector industrial a la comarca tot ajudant les empreses a ser més competitives i amb una major qualitat de llocs de treball.

  • LÍNIA 2: Polítiques per a l’activació, la innovació i l’actualització del sector primari

Establir una estratègia per augmentar el pes actual del sector agroalimentari i de la flor i planta a la comarca tot millorant la qualitat dels llocs de treball

  • LÍNIA 3: Economia verda: energies renovables, mobilitat, economia circular

Apropar aquest nou model econòmic i el seu procés de transformació a les empreses i administracions del Maresme

  • LÍNIA 4: Economia social, bretxa digital, administració pública i estat de dret

Integrar les iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS) del Maresme en les actuacions de l’administració local i comarcal a través de l’elaboració d’una diagnosi i un pla d’acció de la realitat del territori en aquesta matèria. També es fomentarà l’aplicació de clàusules socials a la contractació pública de la comarca i s’impulsaran programes contra la bretxa digital i l’accés a l’administració electrònica.

  • LÍNIA 5: Comerç, restauració i turisme

Enfortir el pes actual del sector comerç, restauració i turisme ajudant les empreses a ser més competitives i generar projectes de formació per a les persones treballadores del sector que millorin la seva tecnificació i la seva possible reconversió a d’altres sectors.

  • LÍNIA 6: Sector marítim

Establir una estratègia  per promoure mesures per aconseguir incrementar el pes actual del sector marítim i millorar la qualitat dels llocs de treball.

  • LÍNIA 7:Taula de reactivació per la COVID19

Analitzar, planificar i coordinar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic originat per la pandèmia i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva i la reorientació del funcionament de les activitats a la nova realitat empresarial.

El Consell Comarcal aplicarà criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública

El Consell Comarcal del Maresme avança cap a la contractació pública socialment responsable amb l’aprovació, en la sessió plenària de dimarts, de la “Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal”.

La Guia concreta mesures socials, ambientals i ètiques per incentivar la contractació de les obres, els subministraments i els serveis amb empreses i professionals que executin els contractes públics amb un model de negoci basat en salaris dignes, contractació laboral estable amb protecció de la salut laboral, sostenibilitat ambiental i comportament ètic, a fi de promoure la participació democràtica dels agents productius i impulsar la innovació social.

La Guia, explica en quines fases del procediment de contractació es poden utilitzar les clàusules; defineix les diferents tipologies de clàusules (ètica, madiambiental i social); enumera i posa exemples de la tipologia de contractes amb reserva a centres especials de treball o entitats sense ànim de lucre; menciona els compromisos ètics que han de complir els licitadors i contractistes; explica els criteris d’adjudicació, les condicions especials d’execució i els sistemes de control. El darrer apartat està dedicat a les mesures per facilitar l’accés de les PIME als contractes públics.

El debat al Ple

El document ha rebut els vots favorables de totes les forces polítiques amb presència comarcal, exceptuant el PSC i ECG. Els representants dels PSC consideren que el contingut no està actualitzat i que “menysté els agents socials“. De la seva banda, En Comú Guanyem troba que és un document “de bones intencions” amb “mancances importants“.

El govern comarcal (ERC i JxCat), en canvi, considera que és important dotar-se d’un referent com el que marca la Guia, principalment per les referències al Tercer Sector que és un dels que, per la seva vulnerabilitat, està patint amb més crueltat la situació actual. Indica, a més, que “no és un document tancat. Està obert a totes les millores possibles“. El grup comarcal de la CUP també considera que “és un primer pas, encara que hauria d’anar més enllà i ser d’obligat compliment“.

La “Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal” va ser elaborada a finals del mandat anterior en el si de la “Taula d’Economia Social i Solidària del Maresme” de la qual en formen part:

  • Membres de l’Acord de Desenvolupament Econòmic per l’Ocupació del Maresme (Un/a representant del Consell Comarcal del Maresme exercint la presidència de la taula i un/a representant del Consell Comarcal del Maresme exercint la secretaria tècnica de la taula, un/a representant de l’Ajuntament de Mataró, un/a representant de l’Ajuntament de Premià de Mar, un/a representant de Pineda de Mar, un/a representant de d’Arenys de Mar, un/a representant de Comissions Obreres (CCOO), un/a representant de la Unió General de Treballadors (UGT), un/a representant de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) i un/a representant de de la Patronal de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
  • Altres membres específics: (un/a representant de la Federació de Cooperatives de treball de Catalunya, un/a representant de la de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i un/a representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona)

DOCUMENT:

Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal

EnXarxa Maresme desperta l’interès de les empreses i emprenedors de la comarca

 

El projecte EnXarxa Maresme que, sota la coordinació del Consell Comarcal, unifica les polítiques i els serveis de suport a l’empresa i l’emprenedoria de la comarca es va presentar ahir davant més d’un centenar d’empresaris i empresàries. Tant els representants de les administracions com el sector empresarial van aplaudir la iniciativa tota vegada que, com va concloure el president del Consell Comarcal Miquel Àngel Martínez i Camarasa “compartim l’objectiu d’enfortir qualitativament i quantitativament l’economia del nostre territori.  EnXarxa Maresme sumarà esforços per assolir l’objectiu”.

L’acte, que es va fer a Can Jonc d’Alella, va començar amb la benvinguda del president del Consell Comarcal i de l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco. La consellera de Promoció Econòmica, Alícia Rodríguez, va explicar els àmbits d’actuació d’EnXarxa i els avantatges de treballar conjuntament els 30 municipis i el Consell Comarcal. A més, va detallar els recursos que l´administració local ha preparat per donar servei a les empreses i els emprenedors en àmbits com la formació, la borsa de treball o l’accés a programes d’administracions superiors. Rodríguez va remarcar que “les empreses han de saber que poden comptar amb l´administració més propera: els ajuntaments”. En aquest sentit, 2 empreses de Mataró i Calella van explicar la seva experiència.

L´advocat Eduard Vergès, del bufet Sainz i Haro Advocats, va relatar la seva experiència d´èxit en la contractació des de la borsa de l´ajuntament de Mataró i Ingrid de la Torre, d´Ecovianda, va aportar el seu testimoni a partir de l’assessorament valuós que va rebre dels tècnics de promoció econòmica de l´ajuntament de Calella.

La jornada de presentació d’EnXarxa Maresme es va estructurar en 3 taules temàtiques: la col·laboració públic-privada, l’empresa digital i la internacionalització de les empreses.

Sobre els beneficis de la col·laboració públic-privada va parlar el doctor en economia Gonzalo Bernardos qui va subratllar el paper fonamental del personal tècnic de promoció econòmica en l´assessorament objectiu i de qualitat a les empreses i els emprenedors.

La transformació digital com a eina d’estratègia de l’empresa va comptar amb la ponència d´Albert Cortada, president de GENTIC, associació que agrupa 61 empreses de noves tecnologies. Cortada va destacar que la digitalització empresarial és una decisió estratègica que ha de prendre l’empresa.

Sobre la internacionalització com a estratègia de creixement i competitivitat va participar Jaume Almirall (Cambra de Comerç de Barcelona) qui va remarcar que “l’empresa que no s’internacionalitza té els dies comptats”, això sí, per no fracassar cal començar l’expansió comercial en el moment que l’empresa estigui preparada per obrir-se a nous mercats. En aquest sentit, Gabriel Espelleta, de l´empresa Radi (Premià de Mar) va explicar la seva experiència en l´expansió internacional de la seva companyia.

El Consell Comarcal i els 30 ajuntaments de la comarca que impulsen EnXarxa formen part de la Xarxa d’interacció empresarial que treballa en la recerca d´oportunitats econòmiques del Maresme. Es un projecte que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el suport de les patronals Fagem i Pimec i dels sindicats Comissions Obreres i UGT.

 
 
 

Presentació d’EnXarxa, el servei que connecta empreses i serveis de Promoció Econòmica del Maresme

26 d’abril a Can Jonc (Alella)

 

ENXARXA Maresme, projecte que neix amb la voluntat d’establir una línia directa entre les empreses i l’administració, es presentarà oficialment el proper dijous, 26 d’abril a Can Jonc (Alella). Aquest és un projecte, coordinat pel Consell Comarcal, que aplega els 30 municipis del Maresme. El seu objectiu principal és la cerca d’oportunitats econòmiques per a la comarca  Les inscripcions per assistir-hi es poden fer en AQUEST FORMULARI

A l’acte que començarà a les 16h, es presentaran les tres àrees temàtiques que són clau per al desenvolupament de l’empresa: els beneficis de la col·laboració públic-privada, la transformació digital com a eina d’estratègia de màrqueting de l’empresa i la internacionalització com a estratègia de creixement i competitivitat.

A més, es presentarà un audiovisual que recull tots els serveis que els ajuntaments del Maresme posen a disposició de les empreses i els emprenedors i emprenedores per al desenvolupament dels seus negocis.

Per a l’empresa: Es donaran a conèixer les eines de l’administració local per donar resposta a les demandes de les empreses del territori i sabrem com es treballa des dels ajuntaments per oferir serveis ajustats a les seves necessitats.

Per a l’ocupació: S’explicaran les accions que connecten els Serveis Locals d’Ocupació (SLO) i les empreses per generar noves oportunitats de negoci i més activitat econòmica als municipis.

Per a l’emprenedoria: Es mostraran les eines de què disposen els ajuntaments de la comarca per fomentar l’esperit emprenedor i l’autoocupació i recolzar al desenvolupament d’iniciatives particulars.

ENXARXA Maresme és un projecte que compta amb la col·laboració de  la Diputació de Barcelona i amb el suport de les patronals Fagem i Pimec i dels sindicats Comissions Obreres i UGT.

Aquest vídeo explica el projecte en un minut:

 

En Xarxa Maresme

Contacte
 
Raquel Fabregat
 
enxarxa@ccmaresme.cat
 
93 741 16 16 extensió 502

Serveis EnXarxa

 


 
 
Gestió d’ofertes laborals i necessitats contractuals a mida
 
Gestió de borsa de treball de professionals 
 
Gestió dels processos de selecció i de candidats
 
Formació a mida a les persones candidates en funció del programa ocupacional al que s’adhereixi l’empresa
 
Organització de jornades empresarials 
 
Sessions de jornades de networing temàtiques
 
Subvencions i bonificacions a la contractació
 
Tramitació i gestió de les subvencions i bonificacions
  
Gestió de pràctiques a les empreses
  
Programa Reempresa 
 
Acompanyant a l’exportació a mercats internacionals
 
Suport i assessorament específic a empreses del sector agroalimentari 
  
Suport i assessorament específic a iniciatives i empreses de l’Economia Social i Solidària
 
Punt d’informació de sòl i sostre disponible als Polígons d’Activitat Econòmica
 
 
Informació sobre els diferents recursos ocupacionals de la comarca
  
Orientació i derivació  (detecció de necessitats i derivació a altres recursos específics de la comarca)
 
 Acompanyament en el procés de recerca de feina (itineraris personalitzats d’inserció)
 
Formació ocupacional (tallers, càpsules formatives, cursos específics o formació vinculada a un certificat personalitzat)
 
Programes ocupacionals específics per a joves, aturats de llarga durada i altres col·lectius amb dificultats d’inserció
 
Borsa de treball 
 
Club de feina (espai de recerca de feina)
 
Intermediació laboral (mediació entre oferta i demanda)
 
Informació sobre contractes per ocupacions (quins sectors de la comarca generen contractació i quins requisits demanen)
 
 
Informació i assessorament específic a persones emprenedores 
 
Orientació i derivació (detecció de necessitats i derivació a altres recursos específics del territori)
 
Accions de sensibilització sobre el foment de l’emprenedoria 
 
Assessorament al Pla d’Empresa
 
Assessorament  sobre Plans de Viabilitat Econòmica
 
Club de l’emprenedor
 
Vivers d’empresa i espais de coworking
 
Foment de l’emprenedoria social (assessorament específic)

Presentació EnXarxa

 

Impulsat pel Consell Comarcal i els 30 ajuntaments del Maresme, EnXarxa potencia tots els recursos que els serveis de promoció econòmica locals posen a disposició de les empreses i els emprenedors del Maresme per ajudar-los al desenvolupament dels seus negocis i contribuir així a l´ocupació.
L´administració com mai l´havies vist
Amb la finalitat de reduir l’atur i posicionar el Maresme com a territori actiu en l´àmbit empresarial i comercial, EnXarxa es centra en tres camps que es consideren clau a la comarca: 
 Per l´empresa: Eines de l´administració local per donar resposta a les demandes de les empreses del territori i serveis ajustats a les seves necessitats. 
Per l´ocupació
: Accions que connecten els Serveis Locals d´Ocupació (SLO) i les empreses per generar noves oportunitats de negoci i més activitat econòmica als municipis.


 
Per l´empresa: Eines de l´administració local per donar resposta a les demandes de les empreses del territori i serveis ajustats a les seves necessitats.


ENTITATS MEMBRES:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ENTITATS COL.LABORADORES:
 
 
 
 


ENTITATS ADHERIDES: