Primeres passes per a definir l’estratègia territorial Mataró-Maresme en el nou model de Concertació Territorial de les Polítiques Actives d’Ocupació amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Després de l’aprovació per part del Govern de la Generalitat de la subscripció de l’acord marc per impulsar les polítiques actives d’ocupació a Catalunya mitjançant la concertació territorial, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme han iniciat un procés de reflexió conjunt per definir el posicionament del territori davant del nou model de gestió d’aquestes polítiques.

L’objectiu de la concertació territorial és que el agents que lideren les polítiques d’ocupació a cada territori (serveis locals d’ocupació, consell comarcal, oficines de treball, agents socials i econòmics i d’altres) hauran d’identificar conjuntament les necessitats i, de manera consensuada, determinar una estratègia única que inclogui els objectius, els serveis, els programes i les accions que són prioritàries per poder dur-les a terme de forma coordinada i integrada.

L’àmbit territorial de referència és la comarca però també es pot aplicar en municipis de més de 50.000 habitants amb una realitat econòmica i ocupacional diferenciada. És per això que, donat el pes i les especificats de l’Ajuntament de Mataró en matèries ocupacionals a través de la comissió executiva del Consell Econòmic i Social de la ciutat, i el Consell Comarcal Maresme, a través de laComissió Executiva de l’Acord de Concertació Territorial del Maresme,han començat converses i establert punts en comú per definir el full de ruta, analitzar i determinar la viabilitat d’aquest nou model de desplegament de les accions de suport a l’ocupació a la comarca, així com les possibilitats i calendaris d’implementació.

En la primera reunió entre aquests dos ens es va acordar abordar de forma conjunta i coordinada aquest nou repte ocupacional per tal de definir una única estratègia pel territori que reculli les especificitats i línies d’acció pròpies de Mataró, capital i únic municipi de més de 50.000 habitants de la comarca, així com les de la resta del Maresme.

Aquest nou model, que té per objectiu impulsar la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació i implementar el model de desplegament de les estratègies territorials adaptades a les característiques i necessitats del territori, és fruit de l’acord entre el departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, els sindicats CCOO i UGT, Foment del Treball i PIMEC, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

L’acord també significa un canvi en el model d’implementació de les polítiques actives d’ocupació per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) atès que, a partir de la seva aplicació, seran les entitats dels territoris que optin i siguin reconeguts per formar part d’aquest nou sistema de concertació, les que concertaran i lideraran les estratègies territorials.