Continuar o abandonar. L’alumnat estranger a l’educació secundària.


Informem de la publicació de l’estudi Continuar o abandonar. L’alumnat estranger a l’educació secundària de Carles Serra i Josep Miquel Paludàrias publicat a la col·lecció Informes Breus de la Fundació Jaume Bofill. En aquest interessant estudi, es fa un anàlisi de la transició de l’alumnat d’origen immigrant als estudis postobligatoris a Catalunya, dinàmiques de continuïtat detectades i també factors que hi incideixen. És de gran interès per entendre una mica més les transicions juvenils al món formatiu i/o laboral i tenir eines per comprendre i millorar la nostra tasca en la transició escola treball.

Podeu accedir a aquest estudi i a la seva descàrrega a través del següent
enllaç
.