Convocatòria 2015-2016 per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiquesCurs 2015-2016
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per al curs 2015.2016 

MODEL 1 (pel sol·licitant)


Informació del nucli familiar


 

MODEL 2 (informatiu)


Criteris d’avaluació: 


 

MODEL 3 (pel sol·licitant)


Declaració d’ingressos per unitat familiar


 

MODEL 4 (per l’ajuntament)


Valoració d’indicadors de situació de risc o desemparament


 

MODEL 5 (per a l’ajuntament)


Llistat d’infants en situació de desatenció familiar o risc social