Convocatòria de la línia de suport “L4. Innovació serveis socials – Next Diba” i activació del recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015058)

Núm: 44/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next DIBA
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport “L4. Innovació serveis socials – Next Diba” i activació del recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015058)
BOPB: 21/06/2022. Ref. CVE 202210095663
Anunci: Aprovació convocatòria recurs tècnic DIBA de la línia de suport L4

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA

CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – PENDENT PUBLICACIÓ
BASES CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – DOGC 8668-16/05/2022
 Modificaciò Bases


INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
 

Entitats beneficiàries:

Ajuntaments
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS
 
Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.catTermini sol·licitud Recurs tècnic:
 
3 setmanes abans termini convocatòria Ministeri.
 
Convocatòria Ministeri pendent publicar.
 
La Diputació ha avançat la convocatòria Next-DIBA, recurs tècnic que gestiona la subvenció, en temps, pels ajuntaments que així els interessi participar a la convocatòria.

Objecte: Recurs tècnic – Línia 4. Projectes d’innovació en serveis socials.
 
 
Vegeu Línia 4 – pàg. 40 a la 43 – bases convocatòria Next-Generation

Bases Next Generation –
Objecte:
Subvencionar projectes pilot d’innovació en serveis socials que posin en pràctica iniciatives pioneres tenint en compte que l’avaluació de l’impacte dels projectes ha de permetre extreure reflexions i resultats per al conjunt de la societat i del sistema, així com l’intercanvi de coneixement i aprenentatge per orientar els processos de modernització i impulsar noves línies de treball i intervenció amb la implicació de les administracions.
Les actuacions hauran d’estar alineades amb el II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024.

Les actuacions s’han de dirigir a la transformació i la innovació en l’atenció en alguna de les àrees d’impacte següents:
a) En la persona usuària:
– persones grans en situació de fragilitat
– persones en situació de dependència i/o complexitat social i sanitària
– persones amb deteriorament cognitiu
– persones amb discapacitat
– persones amb problemes de salut mental
– persones amb conducta addictiva
– persones amb vulnerabilitat personal i social en situació d’exclusió social
– persones en situació d’aïllament, solitud no desitjada
– persones de col·lectius vulnerables
– persones que tinguin limitat l’accés a les noves tecnologies i a la xarxa
b) En els equips de professionals
c) En l’entorn cuidador, comunitat i voluntariat:
– persones cuidadores no professionals
– persones voluntàries
 
Despeses subvencionables
a) Estudis per diagnosticar i dimensionar les necessitats de les persones destinatàries dels projectes innovadors.
b) Mapatge per conèixer experiències d’interès pels diferents projectes.
c) Redacció de documents de bases conceptuals i models d’intervenció.
d) Disseny dels projectes pilot.
e) Elaboració de quadres de comandament dels projectes.
f) Formació dels professionals en els nous models d’intervenció.
g) Formació a persones destinatàries en TIC.
h) Despeses del personal necessari implicat en l’execució de les actuacions.
i) Avaluació dels projectes.
j) Adquisició de material tecnològic.
k) Les derivades de la contractació dels serveis d’auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.

 

 Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15