Convocatòria de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència, organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 2022

Núm: 41/2022Data: 15 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: promoció econòmica – cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència, organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 2022
BOPB : 14/06/2022
Número de Registre: 202210092254
 
ANUNCI EXTRACTE CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
WEB
Entitats beneficiàries: :
ens locals …
Sol·licitud: En el cas dels ens locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens

Presentació sol·licituds:
 (vegeu base específica 6 i 7)
 
Informació:
OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA
Gerència de Serveis de Cultura
Àrea de Cultura
 
C/ Comte d’Urgell, 187 (Edifici del Rellotge – 1a planta)
08036 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 271
 e-mail: gs.cultura@diba.cat
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
1 de juliol de 2022
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2022.

Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i té una direcció artística professional. (vegeu base específica 2)

Despeses subvencionables (vegeu base específica 17)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15