Convocatòria  de subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l’any 2022 (ref. BDNS 619002).

Núm: 17/2022Data: 11d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l’any 2022 (ref. BDNS 619002).
DOGC: 8645, de 11/04/2022
Resolució:
CLT/982/2022, de 31 de març

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

BASES ESPECÍFIQUES

Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu base específica 2)
 
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya
c) Les persones físiques
d) Les associacions i fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya
Sol·licitud:
A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
Presentació sol·licituds: a través EACAT

Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:


del 12 al 28 d’abril del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: la concessió de subvencions destinades a la conservació preventiva, conservació curativa i restauració de béns culturals mobles, i dels elements arqueològics i artístics integrats en els béns immobles que formen part del patrimoni cultural català.

Les actuacions de conservació preventiva, conservació curativa i restauració han de ser de les especialitats de pintura i escultura sobre fusta, pintura sobre tela, pintura mural, art contemporani en qualsevol format, escultura sobre pedra, materials arqueològics i jaciments arqueològics, materials paleontològics, materials etnològics, vitralls, béns tècnics, patrimoni industrial, teixits, mobiliari, document i obra sobre paper i fotografia.

(vegeu base específica 3 – Requisits i condicions)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15