Convocatòria de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 636385).

Núm: 56/2022Data: 14 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient – Next Generation
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 636385).
DOGC: 8704, de 07/07/2022
Resolució: PRE/2115/2022, de 28 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
WEB

 
Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 3)
 
Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de municipis de menys de 20.000 habitants.
Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la competència de gestió del servei d’abastament d’aigua en baixa o que siguin titulars d’infraestructures de subministrament d’aigua en baixa, respecte dels municipis de menys de 20.000 habitants.
Sol·licituds: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu la base reguladora 10)
Informació:
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Carrer del Foc, 57 edifici A
08038  Barcelona
 Telèfon 93 857 40 00
Termini presentació de sol·licituds:
 
8 d’agost de 2022
 
* Convocatòria ajut – recurs tècnic_suport en fase sol·licitud NEXT DIBA – termini 18 juliol
Objecte: regular la concessió de subvencions per a la realització d’inversions de millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis mitjans i petits de Catalunya, en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.
La finalitat d’aquestes subvencions és reduir les fuites d’aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants amb la millora i/o renovació d’aquesta xarxa que maximitzi l’estalvi d’aigua amb una reducció de pèrdua d’aigua d’una mitjana del 20%, i/o incrementi la garantia del sistema.
 
Projectes subvencionables (vegeu la base reguladora 6)
El projecte subvencionable consisteix en una o més actuacions, de la tipologia següent:
a) Actuacions d’inversió en els sistemes d’abastament per a l’estalvi del consum d’aigua i la millora de l’eficiència, incloent-hi elements d’innovació tecnològica.
b) Actuacions d’inversió per a la reducció de pèrdues en les xarxes de distribució en baixa ja existents.
c) Actuacions d’inversió per a la reparació i millora de la captació dels dipòsits i/o de les instal·lacions de potabilització.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15