Convocatòria de subvencions per a la redacció de projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 636520).

Núm: 53/2022Data: 11 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la redacció de projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 636520).
DOGC : 8701- 04/07/2022
Resolució: ACC/2058/2022, de 28 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALS
   

DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’IGUA
WEB
 

Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 2)
 
Ens locals o agrupacions d’ens locals amb o sense personalitat jurídica pròpia.

Sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT

 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 6)
 
Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Carrer de Provença, 260 08008 Barcelona
Telèfon 93 567 28 00
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 30 de setembre de 2022
Objecte: Són objecte de subvenció les despeses generades per la redacció, la revisió o l’actualització de projectes constructius per a l’execució d’actuacions adreçades a la prevenció i la protecció davant d’avingudes, i a l’adaptació al risc d’inundació d’origen fluvial que beneficiïn una zona urbana, i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, i que permetin:
 
a) La prevenció i la protecció de zones urbanes o altres activitats econòmiques.
b) La protecció d’infraestructures de serveis ja existents.
c) La protecció d’infraestructures de comunicació ja existents.
d) La protecció del patrimoni històric o cultural.
Les actuacions que cal projectar han de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental i morfodinàmica de l’àmbit afectat, i respectar el principi de no deteriorament de les masses d’aigua.
(Vegeu la base reguladora 1)
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15