Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 614622).

Núm: 10/2022Data: 16 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 614622).
DOGC: 8627, de 16/03/2022
Resolució: RESOLUCIÓ ACC/690/2022, de 4 de març
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB

 
Entitats beneficiàries:
(vegeu base reguladora 3)
 
Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d’altres)
 
Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal.
Sol·licitud:
Ens locals: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu la base reguladora 9)

Informació:
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer de Provença, 204
08036- BARCELONA
Telèfon: 935 673 300
 
Termini presentació de sol·licituds:


16/04/2022
Objecte: fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, complir els objectius establerts a la normativa vigent.
Aquesta línia de subvenció té com a objecte:
 
1.1.– Respecte dels ens locals: fomentar la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, i el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus municipals.
 
1.2.- Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d’actuacions de prevenció de residus municipals…
  
GUIA – DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS DE REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ A LES DEIXALLERIES I ALTRES ESTABLIMENTS PÚBLICS
 
Actuacions subvencionables per ens locals: (Vegeu la base reguladora 2)
 
Actuació A) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagi acompanyada de la implantació de com a mínim una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització B), C), D) i/o E). Els PLP han de ser aprovats formalment per l’òrgan competent dins el termini d’execució.
 
Actuació B) La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
 
Actuació C) La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes (R), previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
 
Actuació D) El desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.
 
Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.


 
Despeses subvencionables. (Vegeu la base reguladora 6)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15