Convocatòria per a la concessió de subvencions, per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l’any 2022 (ref. BDNS 617875).

Núm: 12/2022Data: 4 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: convocatòria per a la concessió de subvencions, per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l’any 2022 (ref. BDNS 617875).
DOGC: 8640, de 04/04/2022
Resolució:
CLT/924/2022, de 25 de març
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES Modificació

BASES ESPECÍFIQUES

Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu base específica 2)
 
Les corporacions locals o els ens que en depenen, les universitats catalanes, les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.
Sol·licitud:
A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
Presentació sol·licituds: a través EACAT

Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:


21/04/2022 (fins les 14:00h)
Objecte: contribuir al finançament d’activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya. (vegeu base específica 2)

El projecte d’activitats pot incloure actuacions d’acord amb la tipologia següent:

a) Les activitats d’identificació, captació, assessorament i coordinació d’iniciatives i projectes d’interès etnològic, tant en l’àmbit territorial català com en l’àmbit temàtic específic de l’entitat.

b) Les activitats que estimulen i potencien la recerca etnològica a Catalunya o dins l’àmbit temàtic específic de l’entitat.

c) Les activitats i projectes que fomentin el treball en xarxa comú.

d) Les activitats de difusió del patrimoni etnològic.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15