Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 592665).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 38/2021Data: 5 de novembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).
DOGC: 8536, de 04/11/2021
Resolució: EMT/3252/2021, de 22 d’octubre

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
Les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:
• Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.
• Organitzacions sindicals i patronals.
• Entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.
• Qualsevol altra entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les seves actuacions.
El projecte Singular el pot presentar una única entitat o diferents entitats agrupades en un únic expedient:
• Si s’hi presenta una única entitat serà l’única beneficiària.
• Si s’hi presenta una agrupació d’entitats, totes les entitats tindran la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures establerts per la normativa.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
Guia de sol·licitud projectes singulars 2021
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu base reguladora 10)
Informació:

SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: planificacioiassistenciatecnicaoj.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


19 de novembre de 2021
Objecte: donar cabuda a projectes que promoguin la millora de l’ocupabilitat de les persones majors de 16 i menors de 30, a través de la formació i l’orientació, així com altres actuacions com la mobilitat internacional, la formació professional dual, les pràctiques no laborals, la prospecció laboral i les experiències professionals.

Actuacions subvencionables (vegeu l’article 2 de la convocatòria).

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15