CP ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB EL CLIENT (NIVELL 2)

Nom de l’entitat ADAMS FORMACIÓ Enllaç a l’acció https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-empresas/adgg0208-activitats-administratives-relacio-amb-client-/27720#.XZyW0CZ7nGg Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Adams Formació Adreça Bailèn, 126 008009 Barcelona Data d’inici 12/12/2019 Data de finalització 22/06/2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 09 a 15h Total d’hores 840 hores Requisits d’accés Graduat escolar, ESO o equivalent Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat (nivell 2) Termini d’inscripció 05/12/2019 Com s’ha de fer la inscripció? A través de la web Documentació a lliurar

– Fotocòpia DNI
– Full d’inscripció al SOC (DARDO),
– Titulació oficial homologada
– Currículum vitae

Més documentació La competència general d'aquest certificat és realitzar tasques de recepció i gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, utilitzant els mitjans informàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera.