CP GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA (NIVELL 3)

Nom de l’entitat ADAMS FORMACIÓ Enllaç a l’acció https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-economico-financiera/adgd0108-gestio-comptable-gestio-administrativa-per-auditoria/27716#.XZyDxCZ7nGg Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Adams Formació Adreça Bailèn, 126 008009 Barcelona Data d’inici 02-07-2019 Data de finalització 11-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9 a 15h Total d’hores 670 hores Requisits d’accés Batxillerat o equivalent Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat (nivell 3) Termini d’inscripció

Com s’ha de fer la inscripció? A través de la nostra web, en el següent enllaç: https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-economico-financiera/adgd0108-gestio-comptable-gestio-administrativa-per-auditoria/27716#.XZyDxCZ7nGg Documentació a lliurar

– Fotocòpia DNI
– Fotocòpia DARDO
– Titulació oficial homologada
– Curriculum VITAE

Més documentació La competència general d’aquest certificat és efectuar la gestió administrativa comptable-fiscal garantint el manteniment actualitzat del sistema d’informació i l’arxiu, i realitzar les gestions administratives dels procediments previstos en el pla global d’auditoria.