CP ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (NIVELL 2)

Nom de l’entitat ADAMS FORMACIÓ Enllaç a l’acció https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-empresas/adgd0308-activitats-gestio-administrativa/27719#.XZx7ziZ7nGg Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Adams Formació Adreça Bailèn, 126 008009 Barcelona Data d’inici 04-11-2019 Data de finalització 03-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 09 a 15h Total d’hores 920 Requisits d’accés Graduat escolar, ESO o equivalent Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat (nivell 2) Termini d’inscripció 21/10/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Inscripció via web Documentació a lliurar

– Fotocòpia DNI
– Full d’inscripció al SOC (DARDO)
– Titulació oficial homologada
– Curriculum Vitae

Més documentació La competència general d’aquest certificat és realitzar operacions de gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal. Introduir registres comptables predefinits. I tractar la informació i documentació mitjançant suports convencionals o informàtics