CP ACTIVITATS DE VENDA

Nom de l’entitat Ajuntament de Mataró Enllaç a l’acció https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formacio/formacio/formacio-professional-per-a-locupacio Sector/especialitat professional Venda Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) – Ajuntament de Mataró Adreça C/ De Francisco Herrera, 70 Mataró Data d’inici 08-01-2020 Data de finalització 24-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres, de 9.30h a 14.30h Total d’hores 640 hores Requisits d’accés – Persones preferentment en situació d’atur inscrites al SOC – Amb interès i motivació per formar-se i treballar en l`àmbit de la venda – Català i/o castellà – Acreditació mínima del Certificat de l’ESO o Graduat escolar (o títols equivalents o superiors i homologats) Cal fer primer una Sessió Informativa grupal. Si està interessat/da, citarem per a una entrevista on cal portar la documentació necessària Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de Professionalitat Termini d’inscripció 20 de desembre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment o per telèfon, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h: C/ de Francisco Herrera, 70. 08301 Mataró 93.758.21.31 Per correu electrònic: serveiocupacio@ajmataro.cat Formulari on-line: https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formularis/preinscripcio-accions-formatives Documentació a lliurar DNI Curriculum vitae Documentació acreditativa de la formació Més documentació Executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint les relacions amb els clients/es de la manera més satisfactòria, assolint els objectius proposats per l´organització i establint vincles que propiciïn la fidelització del client/a