ANGLÈS A2

Nom de l’entitat Ajuntament de Mataro Enllaç a l’acció https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formacio/formacio/formacio-professional-per-a-locupacio Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Servei d’Ocupació de Mataró Adreça C/ de Francisco Herrera,70 Data d’inici 08-01-2020 Data de finalització 12-01-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres 4h/dia Total d’hores 190 Requisits d’accés

 Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d´educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 Coneixement de llengua anglesa nivell A1 acreditat o superació de prova específica de nivell.
 Preferentment persones en situació d´atur
 Interès i motivació per formar-se en la llengua anglesa.
 Disponibilitat horària
Cal fer una Sessió Informativa i omplir un qüestionari. Si està interessa/da, citarem per a una entrevista on cal portar la documentació necessària

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de competències en idiomes d’acord al Consell d’Europa en el marc Comú Europeu. Termini d’inscripció 31/12/2019 Com s’ha de fer la inscripció?

Contacte telefònic i presencial
Carrer de Francisco Herrera, 70 08301 Mataro
93.758.21.31

Documentació a lliurar DNI, CV actualitzat i titulació de 2on d’ESO o graduat escolar Més documentació

Capacitar l’alumnat per utilitzar l´ idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, siguent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estandar, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguis expressions, estructures i lèxic d´ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l´aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d´acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL).