CP Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals

Nom de l’entitat Ajuntament de Mataró Enllaç a l’acció https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formacio/formacio/formacio-professional-per-a-locupacio Sector/especialitat professional Administració Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) – Ajuntament de Mataró Adreça C/ De Francisco Herrera, 70 Mataró Data d’inici 08-01-2020 Data de finalització 26-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres, de 15.00h a 20.00h Total d’hores 560 hores Requisits d’accés

– Persones preferentment en situació d’atur inscrites al SOC.
– Amb interès i motivació per formar-se i treballar en l`àmbit d’administració.
– Català i/o castellà.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de Professionalitat Termini d’inscripció 20/12/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment o per telèfon, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h: C/ de Francisco Herrera, 70. 08301 Mataró 93.758.21.31 Per correu electrònic: serveiocupacio@ajmataro.cat Formulari on-line: https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formularis/preinscripcio-accions-formatives Documentació a lliurar DNI Curriculum vitae Més documentació Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d´acord amb instruccions o procediments establerts.