Creix l’afiliació a la Seguretat Social i al règim d’autònoms

 

L’Informe Sociolaboral del Maresme corresponent al primer trimestre de l’any constata un increment tant de les afiliacions a la Seguretat Social com del règim Especial d’Autònoms. Segons les dades analitzades per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el Maresme va tancar el primer trimestre amb un total de 111.120 afiliacions, el 0,98% més que el trimestre anterior i el 0,32% més que un any abans.

El 70% de les afiliacions corresponen a treballadors assalariats, però va guanyant pes el col·lectiu d’autònoms que ja representa el 30% de les persones ocupades a la comarca. En xifres absolutes, 77.784 treballadors són assalariades i 33.336 utònoms.

El nombre de persones assalariades va crèixer al Maresme gràcies a l’augment de l’ocupació en les empreses petites (4,63%) i les empreses mitjanes (3,88%. En canvi, baixa a les grans empreses.

Les dades posen de relleu que el sector dels serveis segueix sent cabdal en l’economia del Maresme. Més de tres quartes parts de les empreses donades d’alta a la comarca ho estan en aquest sector. Això es reflecteix en què el 77% dels treballadors assalariats estan ocupats en activitats vinculades als serveis; un 19% a la indústria; un 4% a la construcció i un 1% al sector primari.

En quant al Règim Especial de Treballadors Autònoms, les xifres apunten a un increment trimestral del 0,16% i interanual de l’1,13%. El pes del sector serveis continua sent rellevant donat que el 76% dels treballadors per compte propi desenvolupen la seva tasca laboral en aquest sector i bona part d’ells en l’activitat comercial. El 13% d’autònoms pertanyen a la construcció, el 9% a la indústria i el 2% a activitats del sector primari.

Aquestes dades s’inclouen a l’Informe Socioeconòmic corresponent al primer trimestre de 2014 que acaba de publicar l’Observatori de Desenvolupament Local del CCM. L’estudi també analitza dades relatives a població activa, atur, expedients de regulació de l’ocupació, sinistralitat laboral…..

Podeu consultar la publicació clicant sobre la imatge: