Curs de bones pràctiques de neteja i desinfecció d’instal·lacions col·lectives: escolars, sociosanitàries, esportives, hoteleres…

Finalitzat

Objectius Adquirir el coneixement adequat per portar a terme el pla de neteja i desinfecció de manera que permeti garantir la higiene d’instal·lacions, estris i equips, a l’hora que aquesta tasca es realitzi de forma eficaç i segura. Referència Bones pràctiques neteja Públic Persones amb experiència en neteja i desinfecció d’equipaments col·lectius. Modalitat Presencial Horari 9h a 12h Hores 3 Dates: Dilluns dia 25 de novembre de 2013. Lloc Cabot i Barba (Pl. Miquel Biada, 5 de Mataró) Davant estació Renfe de Mataró i costat del Consell Comarcal del Maresme. Població Mataró Dates d’inscripció 2013-10-31 Data fi d’inscripció 2013-11-24 Nombre de places Mínim de 15 i un màxim de 30 Requisits d’accés Disposar d’experiència en la neteja d’instal·lacions col·lectives. Com s’ha de fer la inscripció

A través del formulari següent: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=9958

Cost Aquest curs té un Preu Públic de 37,5€ segons Ordenança Fiscal nº 22 (de 21 de maig de 2013). Forma de pagament El Consell Comarcal del Maresme farà arribar el document de pagament a les persones inscrites al curs. Entitat que realitza la formació Consell Comarcal del Maresme Contacte

Maresme Capacita: 93 741 11 75/ maresmecapacita@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme i Ajuntament de Mataró. Programa Definició de neteja i desinfecció. La neteja: tipus de detergents i característiques. La desinfecció: tipus de desinfectants i característiques. Control de l’eficàcia del pla. Mesures bàsiques de seguretat en l’ús de productes químics.