Curs de Primers auxilis i administració de medicació pautada en l’àmbit escolar

Últimes Places!!

Objectius Sovint molts nens prenen medicació que s’ha d’administrar durant l’horari escolar. Aquest taller ensenya tècniques i procediments d’actuació, dóna una visió de les implicacions jurídiques que té l’administració d’una medicació, les vies d’administració i dels procediments que cal seguir. Contingut

 

Què fer quan hi ha una urgència mèdica amb un alumne?. El Consell Comarcal del Maresme en col·laboració amb la Creu Roja organitza el curs “Primers auxilis i administració de medicació pautada en l’àmbit escolar” per donar resposta a aquesta i a d’altres qüestions relacionades que es plantegen a la comunitat educativa.

Referència Ref: Primer Aux Públic Professionals de l’àmbit educatiu i persones interessades Modalitat On-line les hores teòriques i presencial les hores pràctiques Horari El curs consta de 26 hores. 20 teòriques i 6 pràctiques Hores 26 Dates: Del 29 d’octubre al 24 de novembre de 2013.  La pràctica es farà a Mataró el dissabte 23 de novembre de 9:00h a 15:00h. Lloc Mataró Dates d’inscripció 2013-09-09 Data fi d’inscripció 2013-10-29 Nombre de places 30 Requisits d’accés
  • Tenir 18 o més anys
  • Disposar d’accés a internet i correu electrònic
  • Es valorarà l’ experiència i/o formació en l’àmbit educatiu
  • Per Ordre d’inscripció
Com s’ha de fer la inscripció

Per fer la inscripció cal emplenar el formulari que trobareu aquí: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=9755

Cost Aquest curs està subjecte a Preu Públic  i el seu cost és de 52 €, segons Ordenança nº 22, reguladora del Preu Públic per les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme (del 21 de maig de 2013). Forma de pagament El pagament d´aquest Preu Públic es farà a través de document d´autoliquidació que serà enviat un cop la persona hagi fet la inscripció al curs. Serà condició imprescindible haver liquidat el Preu Públic per poder iniciar el curs. Entitat que realitza la formació La sessió pràctica del dia 23/11 es farà a la seu de Creu Roja de Mataró (C/ Energia, 11 de Mataró. Polígon Mata-Roafonda) Contacte

Serveis formatius Maresme Capacita- Consell Comarcal del Maresme
Telèfon: 93 741 11 75 
Correu electrònic: maresmecapacita@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme i Creu Roja de Mataró Programa

TEMARI:

Socorrisme i Salut
o Què és la salut?
o Prevenció de riscs
o Què són els primers auxilis ?
o Àmbit legal
Protocol  PAS
o Seqüència de la primera actuació
o Protocol de trucada als Serveis d’urgència
Exploració de la víctima
o L’estat de la víctima
o Exploració primària
o Exploració secundària
o Posició Lateral de Seguretat (PLS)
Resposta immediata a urgències
o Comportament en situació d’urgència.
o Tractament de patologies cròniques.
o – Diabetis.
o – Asma.
o – Bronquitis.
o – Síndromes febrils.
o – Epilèpsia.
Administració medicació prescrita
o – Què és una medicació prescrita.
o – Quan s’ha d’administrar.
o Format medicació.
o Vies d’administració.
o Característiques particulars.
La Farmaciola
Contingut del material específic