Curs de Protocol Institucional i Habilitats Comunicatives (2a Edició)

NOVES DATES: 12 i 19 de febrer

Objectius

1. Conèixer i recórrer als orígens del protocol per entendre´l actualment; reconèixer els conceptes bàsics del protocol.
2. Conèixer la normativa protocol·lària vigent.
3. Identificar i Aplicar els diferents tipus de comunicació no verbal i verbal: habilitats discursives i escrites; habilitats socials: empatia, assertivitat i escolta activa.
4. Diferenciar els tipus de protocol i els seus àmbits d´aplicació.
5. Aplicar les tècniques de protocol correctes per organitzar actes i esdeveniments.
6. Avaluar i Classificar els resultats dels actes.

Contingut

Es tracta d’un curs pràctic on es fomentarà el feedback entre el docent i els alumnes i entre els
mateixos alumnes, i a on s´exposaran actes i caldrà opinar i defensar postures. S´incentivarà el treball en equip també com a element avaluador i la seva participació en el mateix. S´avaluarà al llarg del curs el reconeixement de les expressions facials, aprenentatge de la comunicació no verbal, aplicació i millora de la capacitat discursiva i expressió oral dels participants, així com les habilitats comunicatives: empatia, assertivitat i l´escolta activa.

Referència Protocol/2014 Públic Personal de l’Administració Pública que organitzi actes institucionals de qualsevol tipus, càrrecs electes, periodistes i demés persones interessades en conèixer aquesta temàtica. Modalitat Presencial Horari 9h a 14h Hores 10 Dates: Dimecres 12 i 19 de febrer de 2014. Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada,1-davant de l’estació Renfe de Mataró). Població Mataró Dates d’inscripció 2014-01-17 Data fi d’inscripció 2014-02-06 Nombre de places Mínim de 15 i màxim de 20 Requisits d’accés Per ordre d’inscripció. Com s’ha de fer la inscripció

Es pot fer la inscripció al curs a través del següent formulari: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=9944

Cost Aquest curs està subjecte a preu públic (50€) segons Ordenança nº22 “Reguladora de les accions formatives realitzades pel CCM”, de dia 21 de maig de 2013. Forma de pagament Un cop rebuda la corresponent inscripció, el CCM farà arribar a l’inscrit/a per correu electrònic la carta de pagament que haurà de liquidar dins del període de temps establert. La liquidació del Preu Públic és condició necessària per poder participar en el curs. Entitat que realitza la formació Balmes Consulting Group. Contacte

Per qualsevol dubte contactar amb el servei de formació “Maresme Capacita” al 93.741.11.75 o adreça electrònica: maresmecapacita@ccmaresme.cat (Coordinadora curs: Mar Ferrer)

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme-Maresme Capacita i l’empresa Balmes Consulting Group. Programa

El programa resumit és el següent:
-El Concepte del Protocol.
-La normativa protocol·lària actual.
-La Comunicació No Verbal.
-La Comunicació Verbal.
-Habilitats Socials.
-El Protocol Institucional.
-Les Tècniques del protocol i els seus àmbits d´aplicació.
-L´anàlisi de l´esdeveniment