Curs de seguretat alimentària a Tordera

Contingut

 

Segons s’estableix al capítol XII de l’annex II del Reglament (CE) 852/2004, les empreses del sector alimentari han de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors en qüestions d’higiene alimentària segons la seva activitat laboral. El titular haurà d’elaborar i aplicar un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.

Aquests cursos van adreçats a tots els professionals que intervenen, participen o estan en contacte amb els aliments en algun dels processos de la cadena alimentària (preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació…)

Públic Professionals que intervenen i/o participen en algun procés de la cadena alimentària (a partir de 16 anys) Modalitat Presencial Dates: 13 de març Horari dimarts a les 9:00 Hores 4 Lloc Casal de Joves
C. de Can Pujades, 9 Població Tordera Dates d’inscripció 2018-02-15 Data fi d’inscripció 2018-03-09 Nombre de places 30 Requisits d’accés Viure o treballar a Tordera Com s’ha de fer la inscripció

Emplenar el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ que trobareu CLICANT AQUÍ

Cal tenir present que la inscripció només serà vàlida quan es presenti justificant del pagament del preu públic, ja sigui presencialment, per fax (93 757 21 12) o per correu electrònic (salutpublica@ccmaresme.cat) acompanyat d’una fotocòpia del DNI

Cost 25€ Forma de pagament El Consell Comarcal farà arribar a les persones inscrites els documents necessaris per poder efectuar el pagament. Entitat que realitza la formació Consell Comarcal del Maresme Contacte

Salut Pública
Consell Comarcal del Maresme
Tel. 93 741 16 28
Correu electrònic: salutpublica@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: Ajuntament de Tordera