Curs de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

Finalitzat

Objectius Dotar a l´usuari dels coneixements teòrics i pràctics sobre les eines SIG, a partir de la utilització del software gvSIG, per poder realitzar les tasques d´anàlisi de la informació geoespacial i la posterior generació de mapes. Contingut Curs teòric-pràctic de 18h de durada, presencial, on l’alumne adquirirà els coneixements suficients sobre sistemes d’informació geogràfica per poder analitzar la informació geoespacial i generar mapes per a la millora de la planificació i gestió territorial. Referència SIG Públic Personal laboral i funcionari dels Consells Comarcals de la Demarcació de Barcelona adherits al Pla Agrupat de Formació, amb perfil tècnic destinades a l´anàlisi de la informació geoespacial per poder realitzar tasques de gestió i planificació territorial. Personal de les administracions públiques locals. Modalitat Presencial Horari 9h a 13’30h Hores 18 (4 sessions) Dates: 25, 27 i 30 de setembre, i 2 d’octubre Lloc Carrer de Francisco Herrera, 70. 08301 Mataró-seu del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)- Dates d’inscripció 2013-06-10 Nombre de places 20 Requisits d’accés Ser personal de l’Administració pública, i realitzar tasques de gestió i planificació territorial. Cal tenir en compte que pel tipus de finançament del curs, el personal inscrit dels Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona tenen preferència a l’hora de fer-lo. Cost Aquest curs està subvencionat en la seva totalitat. Entitat que realitza la formació L’empresa Absis a través de l’Associació Catalana de Municipis. Contacte

Podeu contactar amb el Servei de formació ACM. Tel. 934 961 616; formacio@acm.cat
o a través del Servei formatiu-Maresme Capacita. del Consell Comarcal del Maresme: 937 411 175 o maresmecapacita@ccmaresme.cat.

Organitzen i col·laboren: Associació Catalana de Municipis (ACM),  Consell Comarcal del Maresme-Maresme Capacita i Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró. Programa

1. Conceptes SIG.Definició.Tipus d’arxius: Ràster, Vectorial.

2. GVSIG. Descripció de l’aplicació. Configuració del projecte. Tipus de documents: Vistes, Taules, Mapes.

3. Visualització de la informació. Creació d’una vista. Càrrega de capes. Eines bàsiques de navegació. Propietats de les capes: Simbolització, Etiquetatge. Taules associades a la capa.

4. Anàlisi visual. Eines de selecció: Sobre mapa, Filtres. Explorar una taula. Edició taula. Relació entre taules: Permanent, Virtual (Unió de taula / Enllaçar taula).

5. Geoprocessament. Introducció: execució de geoprocessos. Àrea d’influència (Buffer).Intersecció. Retallar (Clip), Dissolució (Dissolve). Polígon convex envoltant (Convex hull), Enllaç espacial (Spatial Join), Diferència

6. Sortida gràfica.Impressió ràpida. Crear un mapa. Elements al mapa: Vistes, Localitzador, Llegenda, Escales, Nord, Imatges, Text, Creació de plantilles. Publicar i imprimir.

7. Anàlisi vectorial. Eines d’anàlisi d’elements puntuals. Eines d’anàlisi d’elements puntuals lineals. Eines d’anàlisi d’elements puntuals poligonals. Georeferenciació d’imatges.

8. Anàlisi ràster. Propietats de la capa ràster. Conversió de capes vectorials a ràster. Eines d’anàlisi.

9. Edició de capes vectorials. Introducció. Creació de noves capes. Entorn de treball.

10. Creació d’elements. Punts. Multipunts.


. Arc. Polilínia. Polígona. Rectangle.

11. Eines de modificació. Selecció. Edició de vèrtexs. Desplaçar. Copiar. Simetria. Rotar. Escalar. Estirar

Dividir. Explotar.

12. Edició de la taula associada