Curs de tècniques de selecció d’arbres per a carrers i altres espais públics i privats.

Data:16 de juny. Inscripcions obertes fins el dia 11 de juny.

Objectius Aprendre a triar una espècie d’arbre que ens compatibilitzi amb els requeriments paisatgístics i ambientals, amb un manteniment moderat i que no ens causi danys a la via pública o privada (aixecament de voreres, invasió del clavegueram) i que ens minimitzi altres molèsties, com les al·lèrgies. Contingut Curs de 4h de durada amb contingut pràctic per tal de facilitar l’aprenentatge necessari per poder aplicar a la feina del dia a dia de jardiners, paisatgistes, personal brigada… Referència Arbres/juny’14 Públic Tècnics municipals (Arquitectes, Aparelladors, tècnics de medi ambient, encarregats de brigada), i professionals relacionats amb la temàtica. Modalitat Presencial Horari De 10h a 14h Hores 4h Dates: Dilluns 16 de juny de 2014. Lloc Plaça Ajuntament, nº3 Sala Nova (Ajuntament de Cabrera de Mar) Població Cabrera de Mar Dates d’inscripció 2014-04-28 Data fi d’inscripció 2014-06-11 Nombre de places Mínim 20 i Màxim de 30 persones Requisits d’accés Per ordre d’inscripció. Com s’ha de fer la inscripció

Es pot fer la inscripció a través del formulari següent: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=10333

 

Cost

Aquest curs està subjecte a Preu Públic (26€/alumne) segons Ordenança nº 22 Reguladora del Preu Públic per les accions formatives realitzades pel CCM, i publicada el 21 de maig de 2013.

Forma de pagament El Consell Comarcal farà arribar a cada persona inscrita una carta de pagament un cop feta la inscripció, amb les instruccions pertinents. Entitat que realitza la formació Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests,enginyer tècnic agrícola i tècnic arborista del Consell Comarcal del Maresme. Contacte

Maresme Capacita
Consell Comarcal del Maresme
93 741 11 75
maresmecapacita@ccmaresme.cat


 

Organitzen i col·laboren: Maresme Capacita-Consell Comarcal del Maresme i Aj. de Cabrera de Mar.