Curs: Els Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC) per a la millora de la comunicació i el llenguatge en alumnes amb NEE

Data inici: 29 desembre. Últimes places!

Objectius Que els alumnes coneguin els tipus i característiques principals dels Sistemes Augmentatius i Alternatius de comunicació (SAAC),  que coneguin les funcions i aplicacions, i puguin donar suport en la seva utilització prèvia indicació i supervisió del/la docent titular. I que els alumnes puguin practicar els diferents SAAC (més utilitzats i adequats des de l´escola ordinària). Contingut Pels alumnes amb NEE i per altres persones els pot ser més fàcil entendre i expressar-se amb altres formes de comunicació menys abstractes que la parla, en què els símbols tinguin alguna relació amb el seu significat, en què els símbols puguin estar presents el temps necessari per poder descodificar allò que s’està dient. En alguns casos la necessitat d´utilitzar un sistema alternatiu i/o augmentatiu de comunicació és només transitòria, es pot deixar de fer-ne ús en algun moment del procés de desenvolupament, per altres, els serà necessari tota la vida. Estimular, enfortir, potenciar l´ús del llenguatge des de la vessant comunicativa (visual, gestual, tàctil, verbal), assolir les habilitats comunicatives que els hi permetin relacionar-se amb les persones del seu entorn i participar activament en les activitats de la vida quotidiana són alguns dels objectius que es poden assolir sent coneixedor/a a través d’aquest curs. Referència SAAC.SERSA/Desembre’14 Públic Monitors i vetlladors escolars, personal docent i directiu dels centres escolars, professionals del sector interessats en la temàtica. Modalitat Presencial Horari 10h a 14h Hores 16h Dates:

Dilluns 29, dimarts 30 i dimecres 31 de desembre de 2014, i dilluns 5 de gener de 2015.

Distribució de mòduls per dies: Dies 29 i 30 – MÒDULs 1 I 2, i dies 31 I 5 – MÒDUL 3.

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró) davant mateix de l’estació Renfe. Població Mataró Dates d’inscripció 2014-11-10 Data fi d’inscripció 2014-12-22 Nombre de places 15 Requisits d’accés Estar motivat per fer el curs. Per ordre d’inscripció. Com s’ha de fer la inscripció

Podeu realitzar la inscripció al curs a través del formulari:http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=10624

Cost

Aquest curs està subjecte a Preu Públic de 80€ (segons Ordenança nº 22 del CCM).

Forma de pagament Un cop el CCM rebi la inscripció, farà arribar per e-mail la carta de pagament corresponent. Entitat que realitza la formació Sersa Formació Contacte

Maresme Capacita-Consell Comarcal del Maresme
Tel. 93 741 11 75
maresmecapacita@ccmaresme.cat

www.ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: SERSA Formació i Maresme Capacita-Consell Comarcal del Maresme. Programa

1. INTRODUCCIÓ SOBRE ELS CONCEPTES, COMUNICACIÓ I SAAC
1.1. COMUNICACIÓ VERBAL I NO VERBAL
1.2. DEFINICIÓ DE SAAC
1.3. CARACTERISTIQUES DELS DIFERENTS SAACS
1.4. TIPOLOGIA DE SAACS
2. CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS COL.LECTIUS QUE PODEN UTILITZAR SAACS.
2.1. DISCAPACITAT COGNITIVA
2.2. DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL
2.3. SENSORIAL (SORDESA, SORDCEGUESSA I CEGUESSA)
2.4. MOTORA
3. ELABORACIÓ I PRÀCTICA DELS DIFERENTS TIPUS DE SAAC
3.1. SPC
3.2. PEC
3.3. BLISS
3.4. LLENGUA DE SIGNES
3.5. BRALLER I RELLEU
3.6. GUIA AMB USUARIS SORDCECS I CECS.