Curs en sistemes microinformàtics

Nom de l’entitat Assesform Assessors, s.l. Sector/especialitat professional informàtica i comunicacions Municipi on es realitza el curs/acció Tordera Nom del centre on s’imparteix

Assesform Assessors, s.l.

Adreça camí ral, 158 baixos Tordera Data d’inici 18-02-2019 Data de finalització 31-10-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) dilluns a divendres de 15 a 20 hores Total d’hores 600 hores Requisits d’accés ESO o prova d´accés Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció certificat de professionalitat Termini d’inscripció 18 de febrer Com s’ha de fer la inscripció? Per inscriur-us, podeu passar directament per les oficines d’Assesform Assessors Documentació a lliurar Cal lliurer el DNI, CV i la titulació requerida  Més documentació

Aquesta formació té l’objectiu d’ensenyar a instalar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics. A més, es treballaran altes continguts, com Word, Excel, acces, PowerPoint i Photoshop.