Curs: La salut laboral de la dona des d’una perspectiva de gènere

Objectius Oferir una visió general sobre els riscos laborals des d’una perspectiva de gènere, tot desenvolupant el marc normatiu que permet intervenir sobre els mateixos. Contingut

L´activitat formativa inclou els següents continguts:

I.- Breu descripció des d’una perspectiva de gènere de l´evolució històrica de la normativa sobre prevenció de riscos laborals fins a l´entrada en vigor de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. 
II.- Caracterització general de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals
III.- Fonamentació jurídica de la necessitat d´incorporar la perspectiva de gènere en el model de intervenció regulat a la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
IV.- Marc legal i reglamentari concret en el que es fonamenten les experiències d´intervenció en els centres de treball respecte a la salut laboral de la dona des d’una perspectiva de gènere.
V.- Anàlisis dels diferents riscos laborals des d’una perspectiva de gènere (riscos físics, químics, biològics, ergonòmics i psicosocials).
VI.- La protecció de la fertilitat humana i la maternitat a la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
VII.-El tractament de l´assetjament per raó de gènere i assetjament sexual com a riscos laborals.
VIII.- Responsabilitat social empresarial en matèria de salut laboral des d’una perspectiva de gènere.

Públic Personal del Consell Comarcal del Maresme i tècnics d'igualtat dels municipis de la comarca Modalitat presencial Dates: 31.5.2018 Horari De 10 a 12 hores Hores 2 hores Lloc Consell Comarcal del Maresme
Pl. Miquel Biada, 1
08301- Mataró Població Mataró Requisits d’accés Tècnics d’igualtat dels municipis de la comarca i plantilla del consell comarcal del maresme, prèvia inscripció. Com s’ha de fer la inscripció

En AQUEST FORMULARI

Cost 0 euros Entitat que realitza la formació SIAD Consell Comarcal del Maresme Contacte

ignasi.areal@ccmaresme.cat
T.93.741.16.22

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme