Curs oficial d’Aplicador i Manipulador de productes Fitosanitaris, nivell Qualificat.

Inscripcions obertes fins el 13 de gener de 2014

Objectius Obtenir la certificació per sol·licitar el carnet de nivell qualificat d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. Contingut

Curs de 60h dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats per normativa, a obtenir el nivell qualificat de capacitació:
.- Persones responsables desls establiments de venda al públic de productes fitosanitaris.
.- Aplicadors a tercers
.- Directors tècnics de les empreses de tractament fitosanitaris
.- Responsable de les explotacions agrícoles, empreses i entitats que tinguin al seu càrrec persones que apliquin aquests productes.

Referència Fitos.Qualificat/2014 Públic Personal laboral dels ajuntaments dels Maresme i professionals autònoms o assalariats que necessitin aquesta capacitació per la seva feina Modalitat Presencial Horari 16h a 20h Hores 60 Dates: Els dilluns i dimecres del 20 de gener al 10 de març de 2014 (20,22,27,29/1 i 3,5,10,12,17,19,24,26/2 i 3,5,10/3)15 sessions. Lloc Oficina Comarcal del Maresme: Avinguda de Beniamino Farina, 135 (Edifici del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental) Població Vilassar de Mar Dates d’inscripció 2013-12-12 Data fi d’inscripció 2014-01-13 Nombre de places Mínim de 20 i màxim de 30 Requisits d’accés Personal laboral dels ajuntaments de la comarca del Maresme que exerceixin tasques d’aplicador de productes fitosanitaris i professionals del sector que necessitin aquesta capacitació professional. Com s’ha de fer la inscripció

Les persones interessades han d’omplir la següent inscripció:http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=10060

Cost

Aquest curs està finançat pel Programa de Desenvolupament Rural-Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, però cal abonar un import en concepte de copagament i drets d’examen de: 97€ (65€+32€).

Forma de pagament Un cop realitzada la inscripció, el Consell Comarcal del Maresme informarà a la persona inscrita del procediment a seguir per a efectuar el pagament del curs. Entitat que realitza la formació Escola de Capacitació Agrària Forestal “Can Xifra” de Santa Coloma de Farners, Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya Contacte Podeu contactar amb el Consell Comarcal del Maresme a través del telèfon 937411175 o bé e-mail: maresmecapacita@ccmaresme.cat Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme-Maresme Capacita. ECAFde Santa Coloma de Farners. Programa

1.-Els enemics dels cultius i danys que produeixen, malalties (fongs, bacteris, virus, fisiopaties).
2.-Els enemics dels cultius i danys que produeixen. Plagues (insectes, àcars, nemàtodes).
3.-Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes. Importància dels mètodes no químics. Mitjans de protecció fitosanitària.
4.-Productes fitosanitaris: Substàncies actives i preparats comercials. Descripció. Elecció . Identificació i interpretació de les etiquetes i de les fitxes de seguretat. Classificació i etiquetatge.
5.-Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones.
6.-Traçabilitat. Requisits en matèria d´higiene dels aliments i dels pinsos. Registre de plagues i tractaments en les explotacions agràries. El quadern d´explotació.
7.-Mesures per a reduir els riscos sobre la salut. EPI´s, identificació i utilització
Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos.
8.-Transport, emmagatzematge i distribució(3). Eliminació d´envasos buits. Gestió.(1)
9.-Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació. Mètodes d´aplicació de productes fitosanitaris.
10.-Equips d´aplicació: funcionament dels diferents tipus, manteniment.
11.-Manteniment i revisions d´equips. Bones pràctiques ambientals, sensibilització mediambiental.Deriva i bandes de seguretat.
12.-Riscos relacionats amb l´ús d´equips d´aplicació de productes fitosanitaris. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient. Reducció de riscos i bones pràctiques.Seguretat social agrària.
13.-Males herbes, danys que produeixen  i el seu control.
14.-Estrategies i tècniques per a la gestió integrada de plagues. Producció integrada i ecològica.
15.-Normativa que afecta la utilització de PF: compra, transport i emmagatzematge. Autorització i registre de PF i mesura en que afecta la utilització d´aquests productes.
Examen.