Curs pràctic d’especialista en desbrossadores i motoserres

Data d’inici: 9 d’octubre de 2014. últimes places! fins el dia 8 d’octubre.

Objectius Formar al personal de brigades de jardineria i forestal, tan públiques com privades, i als autònoms en la pràctica eficient de l´ús de les desbrossadores, motoserres i altres eines forestals, per tal de millorar els resultats de la feina, tan a nivell quantitatiu com qualitatiu, el manteniment i la seguretat i salut en el treball. Contingut El curs és bàsicament pràctic de 25h, de forma que s´aprendrà el treball en desbrossadora en manteniment de parterres, franges i parcel.les, manteniment de rieres, reducció de restes vetegals…, i en motoserra en tala d´arbres petits, esporga, reducció de restes vegetals. Referència DesbrossadoresiMotoserres/octubre’14 Públic Personal de les brigades municipals i altres professionals d’àmbit privat relacionats. Modalitat Presencial Horari 9h a 14h Hores 25 Dates: 9, 13, 15, 16 i 20 d’Octubre de 2014 Lloc Can Bartomeu, Cabrera de Mar Població Cabrera de Mar Dates d’inscripció 2014-09-10 Data fi d’inscripció 2014-10-08 Nombre de places Mínim de 12 i màxim de 15 Requisits d’accés Per ordre d’inscripció i de pagament del Preu Públic. Com s’ha de fer la inscripció

Podeu fer la inscripció a través del formulari següent: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=10441

 

Cost

Aquest curs està subjecte a Preu Públic de 125€ segons Ordenança nº 22 del CCM (de 21 de maig de 2013).


Per a la realització d’aquest curs caldrà que cada alumne porti les seves màquines, en cas de no disposar-ne, es podrà sol·licitar el seu lloguer (i fer-ho constar en la fitxa d’inscripció), cost del qual anirà a càrrec de cada alumne sol·licitant.

Forma de pagament Un cop realitzada la inscripció al curs, el CCM farà arribar a cada persona inscrita la carta de pagament per a liquidar el Preu Públic corresponent. Entitat que realitza la formació Josep Canals (tècnic especialista) i Oriol Bassa (ennginyer forestal) del Consell Comarcal del Maresme. Contacte

Maresme Capacita-Consell Comarcal del Maresme
93 741 11 75
maresmecapacita@ccmaresme.cat

 

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme-Maresme Capacita. Ajuntament de Cabrera de Mar. Programa Senyalització àrea de treball. Elements de cada màquina. Manteniment de la màquina. Solucions pràctiques per a cada tipus de feina.