Curs pràctic de Visual Thinking (pensament visual), dibuixar per pensar i expressar millor.

Últimes places!Data:24 de febrer de 2015. Inscripcions obertes.

Objectius

-Aprendre a classificar grans quantitats d’informació de manera clara i concisa perquè sigui aplicable.
-Assimilar recursos pràctics per pensar visualment: més ràpid, més eficaç, més concís.
-Aprendre a prendre decisions, resoldre problemes, comunicar i generar noves idees (tant de manera individual com en equip) a través de la imatge.

Contingut

Vivim en un món visual. La informació ens arriba en un 75% per la visió i en un 25% per la resta dels sentits. La imatge és tan poderosa que, sense adonar-nos, gestiona la nostra vida i la nostra societat. Visual Thinking és una eina dinàmica de processament de la informació i del pensament a través de la imatge. El pensament visual ens aporta els recursos necessaris per obtenir el màxim rendiment de la nostra ment.
Està demostrat que comunicar a través d’imatges, produeix un impacte exponencialment major en el cervell, que a través únicament de les paraules.”Saber expressar una idea és tant important com la idea mateixa”

* No és necessari saber dibuixar.

Referència VisualThinking/febrer’15 Públic A qualsevol persona i organització que tingui l’interès d’assimilar una eina eficaç per al processament de la informació. Les persones que necessitin comunicar de manera atractiva i eficaç, generar espais de creativitat, buscar solucions i gestionar projejectes. També per a docents i formadors a l’hora de fer les seves explicacions. Modalitat Presencial Dates: Dimarts 24 de febrer de 2015. Horari 9’30h a 13’30h i 15h a 19h Hores 8 Lloc Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada n1) Davant mateix de l’estació Renfe. Població Mataró Dates d’inscripció 2015-01-22 Data fi d’inscripció 2015-02-22 Nombre de places Mínim de 15 persones. Requisits d’accés

Per ordre d’inscripció fins a completar la totalitat de les places disponibles.
El CCM es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes necessaris.

Com s’ha de fer la inscripció

Es pot fer la inscripció al curs per mitjà del formulari següent :http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=10744

Cost

Aquest curs està subjecte a un Preu Públic de 40euros (segons Ordenança del CCM nº22).

Forma de pagament Un cop tramitada la inscripció, el CCM farà arribar al sol·licitant, via email, la carta de pagament per a liquidar el Preu Públic. És condició imprescindible haver liquidat prèviament el Preu Públic per poder assistir al curs. Entitat que realitza la formació Balmes Consulting Group. Contacte

Mar Ferrer- Maresme Capacita
Tel. 93 741 11 75
maresmecapacita@ccmaresme.cat
www.ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: Maresme Capacita/Consell Comarcal del Maresme i l’empresa Balmes Consulting Group. Programa

1.-Què és el pensament visual?
2.-Bases en que es sustenta
-diferències entre hemisferis cerebrals, Sistema VAC, etc.
3.-Perdre la por a comunicar a través de dibuixos
-exercicis pràctics.
4.-Elements bàsics de comunicació visual
-punts, línies, figures, fletxes, símbols, etc.
5.-Trucs per utilitzar els diferents elements.
6.-Com organitzar la informació. El mindmap.
7.-Aplicacions del Visual Thinking
-comunicació, ressolució de problemes, creativitat, organització
d’informació, venda, etc..
8.-Com anar del problema a la solució mitjançant els dibuixos:
-passes a seguir.
9.-Anàlisi d’exemples reals.
10.-Exercicis pràctics per part de l’alumne