Cursos d’Idiomes

Són cursos gratuïts amb acreditació oficial segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües.  Aquests cursos et proporciona la formació i l’aprenentatge necessaris per a obtenir el nivell A1-A2-B1-B2 o C1 de l’idioma que escolleixis

ASESSFORM_ TORDERA   


 MERIT SCHOOL_ BADALONA