Cursos de formació en seguretat alimentària

Noves dates pel 2019

Objectius

 

  • Conèixer i fomentar el compliment  de les normes d´higiene alimentària en el treball habitual dels manipuladors d´aliments.
  • Prevenir les malalties de transmissió alimentària.
  • Implementar sistemes d´autocontrol basats en l´anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).
Contingut

Segons s’estableix al capítol XII de l’annex II del Reglament (CE) 852/2004, les empreses del sector alimentari han de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors en qüestions d’higiene alimentària segons la seva activitat laboral. El titular haurà d’elaborar i aplicar un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.

Aquests cursos van adreçats a tots els professionals que intervenen, participen o estan en contacte amb els aliments en algun dels processos de la cadena alimentària (preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació…)

Públic Professionals que intervenen i/o participen en algun procés de la cadena alimentària Modalitat Presencial Dates:
PROGRAMACIÓ 2019
Formulari d’inscripció CLIQUEU AQUÍ
21 de gener 2019
18 de febrer 2019
11 de març 2019

8 d’abril 2019

20 de maig  2019
17 de juny 2019
15 de juliol 2019
16 de setembre  2019
21 d’octubre 2019
18 de novembre 2019
Horari de 9:00h a 14:30h Lloc El curs es farà a les instal·lacions del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró) Població Mataró Com s’ha de fer la inscripció

Emplenar el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ que trobareu CLICANT AQUÍ

Cal tenir present que la inscripció només serà vàlida quan es presenti justificant del pagament del preu públic, ja sigui presencialment, per fax (93 757 21 12) o per correu electrònic (salutpublica@ccmaresme.cat) acompanyat d’una fotocòpia del DNI

Cost

El preu públic d’aquest curs és de 50 euros, segons Ordenança nº 22 reguladora del Preu Públic per les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme.

Aquest curs compta amb una bonifació del 50% per a persones que presentin una de les situacions següents:

  • -Trobar-se en situació d’atur
  • -Tenir una discapacitat d’un grau igual o superior al 33%
  • – Treballar en una entitat sense ànim de lucre.
Forma de pagament El Consell Comarcal farà arribar a les persones inscrites els documents necessaris per poder efectuar el pagament. Entitat que realitza la formació Consell Comarcal del Maresme Contacte

Salut Pública
Consell Comarcal del Maresme
Tel. 93 741 16 28
Correu electrònic: salutpublica@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: