Dades de recollida selectiva en els municipis on el servei el gestiona el Consell Comarcal. 2014 
 
ENVASOSPAPERVIDRE
GENER 2014

 


Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


FEBRER 2014

 


Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 Quadre mensual


Dades Municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


MARÇ 2014

 


Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


 ABRIL 2014

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


MAIG 2014

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


 JUNY 2014

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 JULIOL 2014

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 AGOST 2014

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 SETEMBRE 2014

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 OCTUBRE 2014

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 NOVEMBRE 2014

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 DESEMBRE 2014

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi