Dades del 2014 relatives a la violència envers les dones

En aquest enllaç podeu conusltar dades relacionades amb la violència masclista. http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm