Disminueix la sinistralitat laboral al Maresme

 
Les dades de sinistralitat laboral al Maresme corresponents al tercer trimestre de l’any són força positives. S’ha registrat un important descens en el nombre d’accidents de treball respecte al trimestre anterior i també en comparació amb el 2012. Segons l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el descens interanual en sinistralitat laboral ha estat del 10,56%.

Durant el tercer trimestre de l’any es van comptabilitzar 627 accidents laborals, el 99,52% dels quals van ser de pronòstic lleu. Percentualment, aquesta xifra representa una disminució del 8,37% respecte al trimestre anterior i del 10,22% en comparació amb el 2012. La davallada més espectacular ha estat en els sinistres greus. Durant els mesos de juliol, agost i setembre van patir ferides greus 3 treballadors (dos homes i una dona). Aquesta dada representa una reducció del 50% tant respecte al trimestre anterior com en valors interanuals. 

La disminució dels accidents en el treball és una constant en tots els sectors econòmics en comparació al trimestre anterior. En valors interanuals només es reflecteix un lleuger increment (0, 66%) en el sector serveis.

Tot i les dades relatives, el valor de referència que se segueix a l’hora d’avaluar el grau de sinistralitat d’un territori o d’un sector és l’ïndex d’Incidència (el valor que surt de posar en relació el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats al règim de la Seguretat Social). Les dades del Maresme aplicant aquest paràmetre també són positives. En valors interanuals, l’índex d’incidència en sinistralitat laboral ha disminuit un 8,06%, un descens superior al registrat en el conjunt de la província de Barcelona (-2,03%) i en el territori català (-1,01%).

Segons l’índex d’incidència, el sector primari maresmenc és el que segueix presentant uns valors de sinistralitat més elevast, seguit de la construcció, els serveis i la indústria.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’Informe de Sinistralitat Laboral del 3r trimestre de 2013 que ha realitzat l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal: