Divendres 15 de juny Taula d’experiències: Projectes formatius per a joves TET

Ja s’han tancat les inscripcions per participar a la Taula d’experiències: Projectes formatius per a joves TET que s’organitza el proper divendres 15 de juny al Consell Comarcal del Maresme en el marc del projecte Xarxa TET Maresme del Servei Comarcal de Joventut.

La taula d’experiències, es realitza amb l’objectiu de conèixer experiències formatives dirigides a joves en processos de transició que s´organitzen des d´administracions locals amb recursos limitats i adquirir coneixements d´experiències amb alta transferabilitat a altres municipis. {X}

Més enllà de les subvencions per programar PQPI i d´altres recursos formatius amb grans necessitats pressupostàries, hi ha administracions locals que han optat per donar resposta  a aquells joves entre els 16 i els 20 anys que han quedat fora dels recursos formatius formals i que tenen una baixa qualificació per accedir al món laboral.

Són programes provinents de Vic, La Selva i Argentona que tenen en compte a joves que es troben en un procés de transició, molt sovint poc motivats i que necessiten millorar les seves expectatives formatives i d´accés a l´àmbit laboral. A la vegada, són programes senzills, que pretenen donar una resposta activa amb uns recursos sovint molt limitats i adequant-se al màxim a la realitat de l´entorn on s´organitzen.