Dones i homes, a quines ocupacions els contracten més al Maresme Centre?

Dels 43.668 contractes formalitzats amb lloc de treball al Maresme Centre 21.536 van ser formalitzats per dones, el 49,32% i 22.132 ho van ser per homes, el 50,68%. Per tant, es va donar pràcticament un equilibri entre sexes.Veiem tot seguit quines ocupacions van optar per les dones i quines pel homes.