El CAAD del Maresme potenciarà els programes d´adopció i la sensibilització ciutadana vers els animals


El Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme neix amb una filosofia que va més enllà de la d´un servei de recollida i atenció dels animals perduts o abandonats. El seu principal objectiu és la reintroducció d´aquests animals en llars mitjançant programes d´adopció. Per tal d´intentar aconseguir que cap animal sigui abandonat a la nostra comarca, una de les principals fites del Centre és l´impuls de campanyes de sensibilització ciutadana sobre la tinença responsable d´animals. El Centre forma part de la Xarxa CAAC (Centres d´Atenció d´Animals de Companyia) impulsada per la Diputació de Barcelona el que permet un treball integrat de tots els centres que en formen part. D´aquesta manera es poden compartir les dades i la informació necessària per facilitar el funcionament del Programa d´atenció local als animals domèstics de companyia. Instal·lacions modernes i ecològiques El Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme es troba ubicat en un solar d´uns 4.000 m2 comprat pel Consell Comarcal a la zona de Can Carmany (Argentona). L´espai tancat ocupa uns 3.400 m2 que es distribueixen en: {.d}Un edifici principal que alberga l´àrea de recepció-informació-administració, l´àrea de serveis, l´àrea clínica, l´àrea de personal i l´àrea d´emmagatzematge.
-Un pavelló de recepció-exploració dels animals.
-57 boxes per a gossos.
-3 recintes per a gats. {.d} Tant els boxes per a gossos com els recintes per a gats disposen de sortides a patis que faciliten que els animals puguin fer exercici. Es tracta d´una construcció que intenta minimitzar el seu impacte mediambiental i paisatgístic. Els materials triats són ecològics i reciclables en la mesura del possible. A més, s´ha tingut en compta l´estalvi energètic i la utilització d´energies renovables. Així, s´han incorporat plaques solars per a la producció d´aigua calenta sanitària i en l´enllumenat s´utilitzaran làmpades de fluorescència d´alt rendiment. A banda d´aquestes mesures d´estalvi energètic, el CAAD Maresme disposa d´una depuradora per al tractament de les aigües procedents de la neteja dels recintes dels animals (orins, excrements, restes de menjar…etc). També s´han incorporat mesures per minimitzar l´impacte acústic que ocasiona un centre d´aquestes característiques. Recollida, acollida, adopció i sensibilització El servei que prestarà el CAAD Maresme té quatre vessants: recollida dels animals perduts o abandonats, acollida d´aquests animals en el Centre, programa d´adopcions i sensibilització ciutadana sobre la tinença responsable d´animals. {.d}1) La recollida d´animals El CAAD Maresme efectuarà la recollida i transport dels animals que es trobin perduts o abandonats en el moment que les policies locals, o el departament municipal designat per cada ajuntament adherit sol·licitin el servei. També s´efectuaran serveis extraordinaris d´emergència per a la recollida i assistència en cas d´animals agressius o atropellats que representin una amenaça per a la seguretat dels ciutadans o per la pròpia vida de l´animal.
2) L´acollida al Centre Els animals quan arriben al Centre són sotmesos a un control veterinari, se´ls desparasita externament i internament i se´ls hi fa un test de detecció de leishmania. Mentre es fa tota la revisió sanitària, l´animal es manté aïllat. El Centre disposa de tots els serveis necessaris per assegurar una estada adequada dels animals en el recinte (alimentació, higiene, assistència veterinària…etc) fins que es trobi el seu propietari o siguin adoptats.
3) L´adopció L´objectiu del CAAD és que els animals acollits passin el menys temps possible en el Centre. Per això, es promourà un programa d´adopcions que permeti trobar una llar adequada per al benestar de l´animal. Tots els animals que siguin lliurats en adopció estaran vacunats, identificats i esterilitzats, tot seguint els criteris establerts per la normativa vigent.
4) La tinença responsable Per intentar assolir els nivells d´altres països europeus on tots els animals estan corresponentment identificats i no es produeixen abandonaments, el CAAD Maresme generarà campanyes de sensibilització i educació per tal d´afavorir la tinença responsable en tots els seus aspectes. El Centre seguirà una política de portes obertes que faciliti l´acostament dels ciutadans al món dels animals de companyia. També s´impulsaran accions educatives.{.d}