S’inaugura el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme

 


El dissabte, 18 de febrer, s´inaugura oficialment el Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme, unes instal·lacions modernes ubicades a Can Carmany, al terme municipal d´Argentona. El Centre, gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, s´encarregarà de recollir i acollir els animals abandonats o perduts en aquells municipis que hi han delegat les seves competències. De moment, són 18 els municipis que han signat el conveni d´utilització d´aquest servei.


La inversió realitzada puja a 980.000 euros que han estat finançats per la Diputació de Barcelona, la Generalitat (Xarxa 41 i PUOSC) i el Consell Comarcal del Maresme. Les despeses del seu funcionament seran assumides pels ajuntaments que utilitzen el servei i pel Consell Comarcal del Maresme. El nou Centre forma part de la Xarxa CAAC (Centres d´Atenció d´Animals de Companyia) de la Diputació de Barcelona el que li permetrà treballar en coordinació amb la resta de Centres de la província de Barcelona. Tot i que la gestió la farà el CCM, serà l´empresa Vet-Movil l´encarregada del servei. Aquesta empresa, amb una àmplia experiència en el sector, ha estat la guanyadora del concurs públic. Més informació:  
El CAAD del Maresme potenciarà els programes d´adopció i la sensibilització ciutadana vers els animals
– 
Ajuntaments adherits al CAAD Maresme