El CAAD Maresme necessita cobrir una plaça veterinària

El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD Maresme) necessita cobrir una plaça veterinària amb professionals amants del contacte directe amb els animals, capacitat de treballar en equip i motivació per ajudar les mascotes a tenir una millor qualitat de vida.

REQUERIMENTS:

  • Llicenciat/da en veterinària i amb títol homologat a Espanya
  • Experiència laboral demostrable en medecina interna
  • Experiència en la realització de cirurgies bàsiques en teixits tous (esterilitzacions)

QUÈ S’OFEREIX

  • Contracte laboral estable en règim general
  • Salari segons conveni veterinari
  • 38 hores laborables i 30 dies naturals de vacances
  • Horari intensiu de matins

Bon ambient laboral

Les persones interessades poden enviar el seu currículum al CAAD Maresme: atencioanimals@ccmaresme.cat