El càmpings del Maresme treballen per millorar la qualitat dels seus serveis

 


20 dels 32 càmpings de la Costa del Maresme que pertanyen a l’Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de Barcelona estan adherits al Pla de Millora de la Imatge dels Càmpings que té com a finalitat certificar la correcta aplicació de la normativa vigent i millorar la seguretat, higiene, imatge i bon ús de les unitats d’acampada.


Durant l’any passat, aquests càmpings de la comarca que segueixen el Pla de Millora van aconseguir un total de 2.303 certificacions de clients que van fer un bon ús de les unitats d’acampada. Per aquesta temporada 2005 es preveu continuar vetllant per la qualitat de serveis que presta aquest sector amb la aplicació de les indicacions recollides en el Manual de Bones Pràctiques del càmping que està a punt de publicar-se. Aquest manual recollirà bones pràctiques en quatre àmbits: Seguretat: disminuir el risc d’accidents o situacions d’emergència.
-Higiene: evitar usos que puguin derivar en risc higiènicsanitari.
-Imatge: respectar la normativa vigent i evitar el deteriorament de la imatge del sector dels càmpings.
-Bon comportament i respecte al medi ambient com a filosofia de la pràctica del càmping. El manual ha estat redactat conjuntament per les associacions de Càmpings de la Província de Barcelona (Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de la província de Barcelona, Càmpings d’Osona, Associació de Càmpings de Muntanya i del Pinirenu Català, Càmpings del Berguedà) i la Diputació de Barcelona.