El CCM crearà un servei de protecció civil comarcal

El Consell Comarcal del Maresme crearà un servei de protecció civil comarcal després de l’informe favorable emés pel Consell d’Alcaldes. Aquest servei té com a objectiu donar resposta a les diferents necessitats dels municipis en matèria de protecció civil i, a la vegada, establir un sistema de coordinació entre les diferents poblacions de la comarca per poder actuar d’una manera àgil i eficaç davant de qualsevol emergència que es pugui produir.

Tenint en compte la diversitat de la comarca i les diferents situacions municipals, el servei en el qual està treballant el CCM s’està moldejant perquè es pugui adaptar a totes i cadascuna de les realitats locals. Abastarà els diferents àmbits de la protecció civil i culminarà amb la creació d’un centre de coordinació d’emergència comarcal capaç de donar assistència i suport tècnic i logístic; gestionar la informació i els sistemes d’avís; coordinació amb els serveis de protecció actuants….etc.

A banda de l’actuació concreta i puntual davant d’una emergència, el projecte del Consell Comarcal contempla també les actuacions de suport als municipis en matèria de prevenció. Així, oferirà:

1) Redacció del Pla d’Assistència i Suport (PAS).- Estipula com es realitza l’ajut i el recolzament als municipis que l’integren. Complementa els plans municipals. Serà gratuït per als municipis que s’hi adhereixin.

2) Redacció dels plans de Protecció Civil Municipals (PAM).- Concreta quines actuacions han de fer els serveis d’emergència per tal de protegir la població, els béns i el medi ambient en situacions greus i/o de risc col·lectiu. Els PAMS són obligatoris per als municipis. Actualment a la comarca n’hi ha 114 d’obligatòris i 41 recomanats.

3) Redacció dels Plans d’Autoprotecció de l’administració pública (PAU).- Preveu les emergències que es poden produir en una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència i les actuacions de resposta que s’haurien d’activar. Estan obligats a tenir un PAU homologat els pavellons, piscines municipals, biblioteques amb un aforament de més de 500 persones, escoles bressol, residències geriàtriques….. I també activitats com correfocs, concerts, cavalcades de reis, rues de carnestoltes….etc.

4) Informació i homologació de PAUs d’empreses privades

 El Consell Comarcal oferirà el servei de protecció civil als ajuntaments les properes setmanes.