El Consell Comarcal amplia la certificació QAI10 a empreses d’atenció domiciliària i de servei de menjadors col·lectius

 

QAI10 és un segell impulsat pel Consell Comarcal l’any 2005 per certificar el nivell òptim de qualitat de les activitats extraescolars i de lleure que es duen a terme al Maresme. 3 anys més tard, el 2008, va ser reconegut per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques com a marca nacional de certificació del nivell òptim de qualitat. Ara, el 2012, el QAI10 fa un pas més i s’amplia amb la certificació d’empreses d’atenció domiciliària i d’aquelles que ofereixen servei de menjadors col·lectius. L’objectiu és que aquestes empreses també puguin avalar la seva professionalitat sotmetent-se a l’avaluació continua de la qualitat del seus serveis.

El QAI10 (Qüestionari d’Avaluació Inicial) es basa en 10 criteris bàsics d’anàlisi que permeten certificar que l’empresa compleix tota una sèrie de requisits que asseguren, entre d’altres, la seva viabilitat econòmica, una bona política de Recursos Humans i d’organitzció interna, implantació de mesures de prevenció i seguretat i programació de serveis o activitats. Els criteris de valoració de cada punt inclouen aspectes documentals, estructurals i de manipulació.

Coincidint amb l’ampliació d’àmbits d’actuació del QAI10, el Consell Comarcal ha posat en funcionament un web específic on s’informa de les característiques del segell i es publicitaran les empreses que l’obtinguin, ja sigui en educació, menjadors col·lectius o atenció domiciliària. Aquest espai web també ofereix a les empreses diverses alternatives: publicitar els seus serveis i productes a través de la contractació de banners, patrocinar projectes i espais del Consell Comarcal del Maresme i/o col·laborar amb les empreses certificades com a proveïdor preferent.

L’obtenció d’aquest segell de qualitat, a més de ser una carta de presentació de l’empresa respecte a la seva forma de treballar,  ofereix als certificats altres avantatges addicionals:

  • Assessorament i consultoria  en cada àmbit professional (educació, serveis socials i salut pública)
  • Reconeixement i publicitat de l’empresa a partir del web QAI10 i en els programes relacionats amb l’àmbit d’actuació de l’empresa que pugui dur a terme el Consell Comarcal
  • Formació del personal, tant en temàtica general com específica, per millorar la competitivitat de l’empresa
  • Accés a la borsa de personal i selecció els millors candidats.
  • Informació personalitzada de les normatives vigents i dels canvis que es vagin introduint

A més, el Consell Comarcal està treballant per aconseguir el reconeixement i inclusió del QAI10 com a criteri de selecció en els concursos públics convocats per les administracions locals i autonòmica.