El Consell Comarcal deixa sense efecte el conveni amb Evolution Race per a l’organització del Challenge Costa de Barcelona-Maresme

  


El Ple del Consell Comarcal del Maresme ha acordat per unanimitat de totes les forces polítiques deixar sense efecte el conveni que l’administració comarcal va subscriure el 3 d’abril d’aquest any amb l’empresa Evolution Race 2010 S.L per a l’organització del Challenge Costa de Barcelona-Maresme.


El plenari del CCM va prendre aquest acord després que Evolution, de manera unilateral, publicités i obrís les inscripcions per a l’edició 2010 del Mig Challenge i del Challenge de llarg recorregut sense comptar amb les administracions ni amb els serveis afectats (principalment trànsit). La clàusula tercera del conveni signat el mes d’abril especifica que l’empresa Evolution “resta obligada… a coordinar-se amb el CCM, Ajuntament de Calella i els Ajuntaments afectats en les accions de gestió de la vía pública”. El CCM i l’ajuntament de Calella han requerit en 3 ocasions Evolution a suspendre les inscripcions, però l’empresa ha fet cas omís i les inscripcions continuen actives a través del web:
challenge-barcelona.com
. A aquest fet, s’afegeix que amb data 22 d’octubre la companyia TEAMChallengeGmbH, propietària de la marca Challenge, va notificar al Consell Comarcal que havia resolt el contracte de cessió de drets de la marca Challenge signat el seu dia amb Evolution Race. Davant d’aquest fet, el CCM i l’ajuntament de Calella van requerir l’empresa alemanya i Evolution a acreditar la propietat de la marca i la vigència o no dels drets d’explotació a Espanya. La resposta de les dues empreses també ha estat cabdal a l’hora de fixar el posicionament de l’administració. Tot i la decisió de deixar sense efecte el conveni amb Evolution, tant l’ajuntament de Calella com el Consell Comarcal del Maresme segueixen apostant perquè el 2010 la comarca del Maresme sigui territori de triatlons internacionals.