El Consell Comarcal del Maresme aprova el nou cartipàs

 

El Ple ha donat llum verda a la nova organització funcional del Consell Comarcal. En aquest mandat, el president, Damià del Clot, comptarà amb 3 vicepresidències que ocuparan Joaquim Arnó, Maite Viñals i Laura Martínez. El conjunt dels serveis que presta el Consell Comarcal s’agruparan en 7 àrees al capdavant de les quals estaran Andreu Bosch, Montserrat Garrido, Marc Bosch, Meritxell Romero, Estanis Fors i els vicepresidents Joaquim Arnó i Laura Martínez.

La nova organització reforça la institució dotant de responsabillitats específiques les vicepresidències.

L’àmbit de Presidència queda així:

PRESIDÈNCIA

 

Damià del Clot (ERC)

PRESIDENT

VICEPRESIDÈNCIES

 

Joaquim Arnó (JxC)

VICEPRESIDÈNCIA 1a 

Maite Viñals (ERC)

VICEPRESIDÈNCIA 2a

Relacions institucionals i

Portaveu del Govern

 

Laura Martínez  (JxC)

VICEPRESIDÈNCIA 3a


 

ÀREES
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

 

Joaquim Arnó (JxC)

 • Servei de recursos  i projectes ·europeus
 • Observatori del desenvolupament local
 • Xarxa comarcal de banda ampla
 • PUOSC i serveis territorials
 • Coordinació pressupostària
PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

Laura Martínez (JxC)

 • Serveis d’ocupació i empresa
 • Serveis de comerç i atenció al consumidor
 • Servei d’emprenedoria
 • Productes de la Terra
 • Servei comarcal de joventut
SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 

Andreu Bosch (ERC)

 • Assistència tècnica municipal
 • Servei d’informació als municipis (SIM)
 • Oficina comarcal de contractació administrativa 
 • Contractació intel·ligent
 • Innovació pública (Administració electrònica)
 • Oficina  comarcal d’inspecció de serveis
 • Oficina comarcal de selecció de personal 
 • Protecció civil
 • Salut pública
 • CAAD. Centre d’Atenció als Animals Domèstics de Companyia del Maresme
 • Cooperació Internacional
MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

 

Montserrat Garrido (JxC)

 • Canvi climàtic
 • Agència comarcal d’energia (ACE)
 • Servei d’alertes meteorològiques del Maresme (METEOMAR)
 • Ponència ambiental comarcal
 • Entorn urbà i medi natural
 • Abastament d’aigua potable i pous 
 • Recollida de residus urbans, neteja viària i de platges
 • Sanejament d’aigües residuals
 • Servei de formació, educació i sensibilització ambiental
EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

 

Meritxell Romero (ERC)

 • Suport a l’atenció social primària
 • Atenció a la infància i a l’adolescència en risc (EAIA)
 • Transport adaptat
 • Servei d’atenció domiciliària (SAD)
 • Assistència tècnica d’atenció a la dependència
 • Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i igualtat
 • Participació ciutadana i acomodació de la diversitat
SERVEIS GENERALS I D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

 

Estanis Fors (JxC)

 • Transparència i bon govern
 • Recursos humans de la corporació
 • Règim interior
 • Pla estratègic del Maresme
 • Coordinació del Pla d’Actuació Comarcal (PAC)
SERVEIS A LES PERSONES

 

Marc Bosch (ERC)

 • Servei de beques i ajuts de menjador i desplaçament escolar
 • Serveis de menjador escolar
 • Servei de transport escolar
 • Serveis de monitoratge educatiu
 • Oficina comarcal d’habitatge
 • Servei de cultura
 • Arxiu comarcal del Maresme