El Consell Comarcal del Maresme aprova per unanimitat el pressupost 2010 que supera els 33 milions d’euros

 

Govern (PSC, CIU i ERC) i oposició (PP i ICV) han donat suport al pressupost presentat pel Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2010. Es tracta d’un pressupost que es redueix respecte a l’actual en un 9%. Tot i això, es destinaran més recursos a polítiques socials.


L’any 2010, l’administració comarcal gestionarà 33.075.944 euros, 3 milions menys que aquest any. Aquesta reducció és fruit de la no incorporació al pressupost del Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) que ha estat donat de baixa per manca de disponibilitat pressupostària de la Generalitat.

D’aquest pressupost, 1.306.939 euros es destinaran a inversions. El volum més important (1.195.664€) es destinaran a obres de sanejament i la resta anirà destinada a millores en el funcionament del CCM.

El pressupost 2010 del Consell Comarcal del Maresme està organitzat en 37 serveis distribuïts en 3 àrees operatives i l’àrea de suport (serveis generals). La novetat és la creació d’un nou servei: el Servei d’Atenció al Consumidor que entrarà en funcionament el proper mes de gener.

En la seva distribució per àrees, l’àrea de Serveis Generals experimenta un creixement pressupostari del 10,74; l’àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius incrementa el seu pressupost un 30%; l’àrea de Serveis a les Persones incrementa un 35% i l’àrea de Territori i Medi Ambient redueix el seu pressupost un 27,47% per la desaparició de les obres PSARU que estaven previstes i conveniades amb l’ACA.

El pressupost per àrees
L’Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius incrementa el seu pressupost un 30% . Promoció Econòmica es manté en en les xifres del 2009, tot i que el CCM espera que les convocatòries de la Generalitat i de la Diputació ampliïn recursos per a la promoció econòmica territorial i per a l’aplicació de mesures contra l’atur. En canvi, l’àmbit d’educació experimenta un creixement del 26,50%, especialment significatiu en el servei de beques i ajuts que s’incrementa gairebé un 60%. També augmenten els recursos de serveis educatius per la gestió dels vetlladors escolars.

En total, l’àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius comptarà el 2010 amb un pressupost de 9.026.936 euros.

L’Àrea de Territori i Medi Ambient és la que pressupostàriament té més pes dins del Consell Comarcal del Maresme, però el 2010 disminueix el seu pressupost un 27,47% respecte a l’inicial de 2009. Tot i això, el Servei de l’Agència Comarcal de l’Energia té un important augment degut a noves subvencions i projectes energètics. El servei de recollida, transport i gestió de residus urbans veu reduït el seu pressupost i la resta de serveis de l’àrea es mantenen .

Aquesta àrea gestionarà el 2010 un pressupost de 24.465.634 euros.

L’Àrea de Serveis a les Persones incrementa el pressupost un 35% gràcies principalment a l’augment del contracte programa amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania que té en compte les necessitats derivades de la situació econòmica i de la nova llei de Serveis Socials. També té un increment especial l’Oficina d’Habitatge com a conseqüència de l’augment d’activitat. El nou servei de Salut Pública que va entrar en funcionament aquest any es consolida gràcies als convenis establerts amb la majoria d’ajuntaments de la comarca.

El pressupost de l’àrea per a 2010 és de 4.643.000 euros.

L’Àrea de Serveis Generals és l’àrea de suport del CCM i l’any 2010 augmentarà el seu pressupost un 10,74%, comptant amb un pressupost de 1.500.508 euros.

Podeu ampliar informació consultant el resum del presssupost 2010 del Consell Comarcal del Maresme: