El Consell Comarcal del Maresme atorga el nou segell de qualitat QAI10 a les primeres empreses del sector sociosanitari, educació en el lleure i restauració col·lectiva.

 

El Centre de Dia Ferran Cañete de Mataró, l’empresa 7 i TRIA S.A de Sant Andreu de la Barca i Senfo, Serveis Educació No Formals S.L de Barcelona són les tres primeres empreses que han estat certificades pel Consell Comarcal del Maresme amb el renovat segell de qualitat QAI10 que acredita un nivell òptim de qualitat en la prestació de serveis.

El segell QAI10 (www.ccmaresme.cat/QAI10), que promou el Consell Comarcal del Maresme, està reconegut per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques com a marca nacional de certificació del nivell òptim de qualitat. El seu àmbit d’actuació se centra en empreses de serveis educatius, de menjadors socials (escoles, hospitals, residències, cases de colònies….) i d’atenció domiciliària. L’objectiu és que aquesta tipologia d’empreses d’atenció a les persones compleixin uns estàndards de qualitat, tant en la prestació pròpia del servei com en la gestió empresarial.

Per això, el QAI10 avalua 10 criteris bàsics de funcionament com la viabilitat econòmica, els Recursos Humans, l’organització, les mesures de prevenció i seguretat i la programació de serveis o activitats. Les empreses certificades, a més, reben del Consell Comarcal suport tècnic i assessorament, seguiment in situ dels serveis i activitats, formació i selecció de personal, entre d’altres.

Els objectius principals són:

  • que les empreses tinguin pautes de qualitat, etableixin mètodes i complementin la normativa en els seus àmbits professionals
  • que le empreses s’acostin a l’administració per aconseguir una millor relació entre la demanda i l’oferta en els municipis de la comarca i d’altres territoris.

Les primeres empreses certificades amb el renovat QAI 10 són:

  • CENTRE DE DIA FERRAN CAÑETE (Mataró).- ha obtingut el segell QAI10 per servei d’atenció domiciliària
  • 7 i TRIA S.A (Sant Andreu de la Barca).- ha obtingut el segell QAI10 pels serveis de menjadors socials escolars, extraescolars i lleure en el temps de migdia
  • SENFO, SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMALS S.L (Barcelona).- ha obtingut el segell QAI 10 pel servei d’extraescolars, de lleure en temps de migdia, de transport escolar i servei d’atenció domiciliària.