El Consell Comarcal del Maresme crea una empresa d´economia mixta per a la gestió dels serveis educatius complementaris per al curs escolar 2009-2010

Prova pilot al Maresme de gestió dels vetlladors/es escolars

El curs 2009 – 2010  ha començat al Maresme amb importants novetats pel que fa als serveis educatius complementaris. S’inicia un procés novedós a les comarques de Catalunya que és la gestió integral de tots aquests serveis (monitoratge de menjador i transport escolar, d’acollida i de vetlladors) a través d’una empresa mixta formada per capital públic i privat. L’objectiu és doble: millorar la qualitat dels serveis i, en aquests temps de crisi, optimitzar els recursos públics tot afavorint l’ocupabilitat dels professionals del sector.


El Consell Comarcal del Maresme gestiona els serveis de monitoratge de transport, de menjador, d’acollida i, aquest curs també com a prova pilot, de vetlladors escolars. Tot plegat al voltant d’unes 400 persones que fins ara depenien de diferents empreses. A partir d’aquest curs s’han incorporat a SESMAR S.L,  l’empresa d’economia mixta que s’ha constituit amb una participació del 20% del Consell Comarcal i el 80% d’empreses del sector.

El fet d’agrupar en SESMAR tots els serveis complementaris a l’educació que gestiona el Consell Comarcal afavorirà:

 • La millora de la qualitat del servei: integració del monitor/a en el projecte educatiu del centre, reducció del nombre d´interlocutors, unificació de criteris educatius entre els diferents serveis i implantació progressiva de noves tecnologies per gestionar les incidències.
 • La millora de l´ocupabilitat: facilitant l’estabilitat laboral dels monitors/es a través de l’establiment progressiu de jornades laborals més complertes.
 • La professionalització del sector: Rebent formació específica que el faci avançar cap a la definició d´un nou perfil professional: MONITOR SÒCIO-EDUCATIU.
 • L’optimització de recursos: Reduint els costos estructurals.

També el Maresme ha estat escollit pel Departament d’Educació per tirar endavant, com a prova pilot,  la gestió del servei de vetlladors. Aquests professionals són els que acompanyen els alumnes amb problemes de mobilitat i problemes mèdics dins l’aula. Aquest curs 82 professionals realitzaran aquests funcions.

7,5 milions d’euros
El pressupost que el Consell Comarcal del Maresme destinarà aquest curs 2009 – 2010  per a prestació dels serveis de transport, menjador escolar, servei d´acollida sisena hora, vetlladors/es escolars, beques i ajuts és aproximadament de 7,5 milions d´ euros.

 • Transport escolar: Aquest curs 2009-2010 realitzen el transport escolar 65 autobusos que traslladen fins a 43 centres docents més de 2.100 estudiants. D’aquests, 776 són usuaris del transport obligatori, 1087 del no obligatori i 237 d´educació especial. Per cobrir aquest servei, el CCM hi destinarà aproximadament 2.308.853,81 euros.

  Com en anys anteriors, el Consell Comarcal del Maresme ha demanat la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i de les policies municipals per garantir la seguretat dels trajectes. A més, el propi CCM realitzarà inspeccions durant el curs.

 • Menjador escolar: El Consell Comarcal del Maresme presta el servei a 24 centres docents de la comarca i serveix el dinar a uns 1800 escolars diàriament.

  El servei que ofereix el CCM és flexible i s’adequa a les necessitats de cada escola. Així, els menús s’elaboren a la cuina del mateix centre o se serveixen en format càtering en calent o càtering en línia freda a aquelles escoles que no disposen d’instal·lacions de cuina. El concessionari del servei de cuina és Cuina Serhs i el servei de monitoratge serà gestionat per la nova empresa SESMAR S.L.

  Els cost per als usuaris és de  6,20 euros. Aquest preu inclou el menú, el cost del monitoratge i la neteja de l’espai de menjador. Tot i això, els alumnes de secundària que s’han de desplaçar de municipi per assistir a classe tenen subvencionat el servei de menjador escolar.

  Aquest curs es destinarà aproximadament 3,4 milions d´euros per finançar els serveis de menjador escolar. En aquesta xifra s´inclou també la partida d´ajuts individuals de menjador per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.

 • Beques i ajuts: L’atorgament de beques i ajuts individuals es treballa conjuntament amb els serveis socials dels diferents ajuntaments de la comarca i amb els EAPs (Equips d’atenció psicopedagògica).

  Per aquest curs 2009-2010, les beques seran de 548,70 euros per alumne i curs en l’educació infantil de segon cicle i primària; i de 328,60 euros per alumne i curs en l’educació secundària.  Aquestes beques cobreixen el 50% del cost anual del menjador escolar.

  El curs 2009-2010, es van sol·licitar 5.001 ajuts en primera instància i 531 en convocatòria per als alumnes nouvinguts a la comarca. Després d’avaluar les peticions, es van resoldre favorablement 3.128 sol·licituds, el 56.54% del total.

  Per aquest curs, s’han presentat 5.391 sol·licituds en primera instància. La quantitat que inicialment anirà adreçada a beques i ajuts individuals de menjador és de 1.478.000€, aquesta quantitat podria ser incrementar, ja que el Departament d´Educació ha anunciat destinar més recursos econòmics per amb aquesta finalitat.

 • Acollida sisena hora: Aquest serà el segon curs escolar en el qual el Consell Comarcal gestiona per delegació de la Generalitat el servei d’acollida dels alumnes d’educació infantil del Maresme que es veuen afectats per l’aplicació de la sisena hora a primària. D’aquest servei es poden beneficiar les famílies que tenen fills/es a educació infantil i a primària amb horaris d’inici o d’acabament de la jornada lectiva diferents i que no es queden a dinar a l’escola.

  El servei d’acollida dels infants que reuneixen aquests requisits és gratuït per a les famílies. El CCM hi destinarà 422.145 euros.

  Aquest servei es presta a 76 centres educatius de primària de la comarca i els usuaris potencials són aproximadament  2.500 alumnes que seran atesos per 160 monitors i monitores de l´empresa SESMAR S.L.