El Consell Comarcal del Maresme destinarà més de 6,5 milions d’euros al curs escolar 2008-2009

El pressupost que el Consell Comarcal del Maresme destinarà aquest curs 2008-2009 a prestar els serveis de transport i menjador escolar, beques i ajuts, sisena hora i qualitat certificada puja a 6.530.000 euros. El CCM ja ho té tot a punt perquè el dilluns 15 de setembre els alumnes del Maresme puguin començar a rebre aquests serveis amb normalitat.


Aquest proper curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme fa una aposta clara per millorar la qualitat dels serveis que presta amb una programació important en cursos de formació de monitoratge dels diferents serveis i amb la potenciació del servei de qualitat de les activitats extraescolars.

En matèria d’educació, el CCM gestiona els serveis de transport escolar, atorgament de beques i ajuts individuals, el servei d’acollida sisena hora i la gestió dels menjadors escolars dels centres docents que ho sol·licitin. A més, dóna suport als ajuntaments i a les associacions de mares i pares en la gestió de les activitats extraescolars.

Transport de 2.700 alumnes
El Consell Comarcal del Maresme gestiona el trasllat fins el centre docent d’aquells alumnes que han de canviar de municipi per assistir a classe. Aquesta modalitat de transport, anomenat “obligatori”, està subvencionat al 100%.

El transport que es realitza dins d’un mateix municipi per traslladar els estudiants que viuen allunyats del centre docent està considerat com a “no obligatori” i no té finançament per cobrir el 100% dels serveis. Això implica que el CCM paga una part del servei i la resta es assumida per ajuntaments i alumnat usuari. Segons la nova ordenança, els alumnes que utilitzin el transport escolar no obligatori hauran de pagar 13,66 euros al mes si realitzen 2 viatges i 27,32 euros mensuals si realitzen 4 viatges dia. El cobrament del rebut es farà a través de domiciliació bancària amb l’objectiu de disminuir el nivell de morositat que el curs passat va arribar al 35%.

Aquest curs 2008-2009 realitzaran el transport escolar 79 autobusos que traslladaran fins a 44 centres docents més de 2.700 estudiants. D’aquests, 1.378 seran usuaris del transport obligatori i 1.382 del no obligatori.

Per cobrir aquest servei, el CCM hi destinarà 2.597.298 euros, un 4,82% més que el curs anterior.

Com en anys anteriors, el Consell Comarcal del Maresme ha demanat la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i de les policies municipals per garantir la seguretat dels trajectes. A més, el propi CCM realitzarà inspeccions al lllarg del curs.


2.100 usuaris de menjador escolar
El menjador escolar s’ha convertit en una necessitat social. Cada curs més alumnes han d’utilitzar aquest servei, principalment per les necessitats horàries de les famílies. Aquest curs, el Consell Comarcal del Maresme prestarà el servei a 26 centres docents de la comarca, 3 més que el curs passat i servirà el dinar a uns 2.100 escolars.

El servei que ofereix el CCM és flexible i s’adequa a les necessitats de cada escola. Així, els menús s’elaboren a la cuina del mateix centre o se serveixen en format càtering en calent o càtering en línia freda a aquelles escoles que no disposen d’instal·lacions de cuina. El concessionari del servei és Cuina Serhs.

En els menjadors gestionats pel CCM se serveixen menús avalats per la Generalitat de Catalunya, basats en la dieta mediterrània i que intenten introduir hàbits alimentaris saludables en els infants i en els joves. A més, s’atén la diversitat, tot respectant les situacions personals dels comensals en funció de les prescripcions mèdiques o costums religiosos.

Els usuaris pagaran  6,20 euros. Aquest preu inclou el menú, el cost del monitoratge i la neteja de l’espai de menjador.

Tot i això, els alumnes de secundària que s’han de desplaçar de municipi per assistir a classe tenen subvencionat el servei de menjador escolar.

Aquest curs es destinarà un total de 3.503.000 euros per finançar els serveis de menjador escolar. En aquesta xifra s´inclou també la partida d´ajuts individuals de menjador per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.

Beques i ajuts
L’atorgament de beques i ajuts individuals es treballa conjuntament amb els serveis socials dels diferents ajuntaments de la comarca i amb els EAPs (Equips d’atenció psicopedagògica).

Per aquest curs 2008-2009, les beques seran de 548,70 euros per alumne i curs en l’educació infantil de segon cicle i primària; i de 328,60 euros per alumne i curs en l’educació secundària.

El curs 2007-2008, es van sol·licitar 4.342 ajuts en primera instància i 203 en convocatòria per als alumnes nouvinguts a la comarca. Després d’avaluar les peticions, es van resoldre favorablement 3.157 sol·licituds, el 69,44% del total.

Per aquest curs que començarà el 15 de setembre, s’han presentat 5.005 sol·licituds en primera instància en encara estan pendents de resolució.

Acollida sisena hora
El curs passat el Consell Comarcal va començar a gestionar per delegació de la Generalitat el servei d’acollida dels alumnes d’educació infantil del Maresme que es veuen afectats per l’aplicació de la sisena hora a primària. D’aquest servei es poden beneficiar les famílies que tenen fills a educació infantil i a primària amb horaris d’inici o d’acabament de la jornada lectiva diferents i que no es queden a dinar a l’escola.

El servei d’acollida dels infants que reuneixen aquests requisits és gratuït per a les famílies. El CCM hi destinarà 422.145 euros, un 23% més que el curs passat.

Aquest servei es prestarà a 75 centres educatius de primària de la comarca i els usuaris potencials són 2.283 que seran atesos per 150 monitors i monitores. L’empresa concessionaria del servei és la UTE Senfo & 7 i Tria.

Formació
Cada curs s’amplia substancialment el nombre de professionals que treballen en activitats vinculades molt directament al lleure educatiu, un àmbit que el Consell Comarcal considera molt important dins el procés formatiu dels infants i joves. Per això, i amb la voluntat de vetllar per la qualitat d’aquests serveis complementaris, el CCM ha programat per aquest curs 2008-2009 un total de 15 accions formatives (cursos, seminaris, monogràfics i tallers) adreçades a personal que treballa en els menjadors, en el transport, en el monitoratge d’acollida i en les activitats extraescolars; i a persones que s’hi volen dedicar professionalment a treballar en algun d’aquests espais educatius.

En concret, s’han programat 6 cursos de monitor de transport escolar, 1 curs de monitor de menjador d’escola bressol, 1 curs de monitor de menjador de primària, 1 curs de monitor de menjador de secundària, 2 sessions sobre seguretat alimentària, 1 curs de monitor de lleure infantil i juvenil, 1 monogràfic de programació i avaluació d’activitats educatives, 1 curs de gestió dels conflictes de l’entorn educatiu i 1 taller de recursos didàctics.

En total, el CCM destinarà a accions formatives 8.000 euros.


QAI10, qualitat certificada
El treball que es realitza des dels serveis educatius del Consell Comarcal del Maresme se sotmet  a constants controls de qualitat. A més, des de fa tres anys s’està potenciant el segell de qualitat QAI10 que avalua els deu punts que es consideren bàsics per assolir un nivell òptim de qualitat a les activitats de lleure de migdia i d’extraescolars.

La novetat d’aquest curs en aquest àmbit és la incorporació del servei de monitoratge de transport escolar en el control de qualitat certificada i ja hi ha una empresa que ha obtingut el corresponent segell de qualitat.
Actualment, els ajuntaments adherits són: Alella, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac i Canet de Mar. En aquests municipis es donarà també servei a 12 APAs.

Actualment, les empreses que han obtingut el segell de qualitat QAI10 registrat com a marca nacional: Senfo, 7 i Tria, Escola de Ball Pas Bàsic, Staff Sports, Esplai Itaca de Teià, Biv-Montgat, Coses de Nens, KF Sports i Naïfar.

Per aquest curs 2008-2009 s´ha previst que el CCM realitzi 119 seguiments “in situ” de totes les activitats escolars complementàries que presta el Consell Comarcal als centres escolars: menjador, acollida sisena hora, extraescolars i transport escolar. L´objectiu és verificar que els serveis es desenvolupin segons els compromisos establerts amb les diferents empreses que els presten.